Mobile Logo History and Culture of Bayburt App. and Research Center
Genel Bilgiler


Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi , Bayburt Üniversitesi bünyesinde ilimiz tarihi ve kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek ulusal ve uluslararası farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. . Bu doğrultuda;

 
  • Bayburt'un tarihi ve kültürel mirasıyla ilgili bilgi ve belgeleri düzenleyerek
  • Tarih ve Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak amacıyla bilimsel ve eğitimsel faaliyetler yürütür.
  • Bayburt'un tarihî ve kültürel zenginliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve saygı duyulan bir merkez haline getirmektir.
  • Bayburt'un tarihî ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırarak, bölgenin kültürel turizmine ve sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.
Release Date: 
Up