Mobile Logo History and Culture of Bayburt App. and Research Center
Kalite PolitikasıKalite Politikası

Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak amacımız, Bayburt'un zengin tarihî ve kültürel mirasını araştırmak, korumak ve tanıtmaktır. Bu kalite politikası, Bayburt'un tarihî ve kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılması yolunda bize rehberlik edecek ve tüm çalışmalarımızda mükemmeliyetin sağlanması için bir temel oluşturacaktır. Bu doğrultuda, kalite politikamızı şu ilkeler üzerine inşa ediyoruz:

Araştırma Mükemmeliyeti: Bilimsel araştırmalarda yüksek standartları benimseyerek, tarihî ve kültürel değerlerimizi titizlikle incelemek ve belgelendirmek.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Toplumun her kesimine ulaşarak, Bayburt'un tarihî ve kültürel zenginlikleri hakkında farkındalık yaratmak ve eğitim programları düzenlemek.

Sürdürülebilirlik: Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için sürdürülebilir projeler geliştirmek ve uygulamak.

İş Birliği ve Katılım: Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve kültürel kuruluşlarla iş birliği yaparak, ortak projeler geliştirmek ve bilgi paylaşımını teşvik etmek.

Yenilikçilik: Modern teknolojileri ve yenilikçi yöntemleri kullanarak araştırma ve tanıtım faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek.

Etik ve Şeffaflık: Tüm faaliyetlerimizde etik değerleri gözetmek ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimsemek.

Toplumsal Katkı: Bölge halkının kültürel mirasa sahip çıkmasını teşvik ederek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak.

Release Date: 
Up