Mobile Logo History and Culture of Bayburt App. and Research Center
Misyon ,Vizyon ve Değerlerimiz

Misyon:

Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin misyonu, Bayburt'un zengin tarihî ve kültürel mirasını araştırmak, korumak ve tanıtmaktır. Bu süreçte, akademik çalışmalar ve projeler aracılığıyla bölgenin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkararak, yerel ve ulusal düzeyde farkındalık yaratmayı hedefler. Ayrıca, Bayburt'un tarihi ve kültürel mirasıyla ilgili bilgi ve belgeleri derleyerek, gelecek nesillere aktarmak amacıyla bilimsel ve eğitimsel faaliyetler yürütür.


 

Vizyon:

Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin vizyonu, Bayburt'un tarihî ve kültürel zenginliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve saygı duyulan bir merkez haline getirmektir. Bu doğrultuda, yenilikçi araştırma yöntemleri ve güçlü akademik işbirlikleri ile Bayburt'un tarihî ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırarak, bölgenin kültürel turizmine ve sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar. 

Değerlerimiz:

Bilimsellik: Tüm çalışmalarımızda akademik dürüstlük ve titizlikle hareket eder, bilimsel yöntemlere ve etik kurallara bağlı kalırız.

Kültürel Mirasın Korunması: Bayburt'un tarihi ve kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğuyla çalışırız.

Yerel Katılım: Yerel halkın bilgi ve deneyimlerine değer verir, onların katılımını teşvik ederiz.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Eğitim faaliyetleri ve farkındalık programları ile toplumda tarih ve kültüre yönelik bilinç oluştururuz.

İşbirliği: Üniversiteler, araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile güçlü işbirlikleri kurarak ortak projeler geliştiririz.

Yenilikçilik: Araştırma ve uygulama süreçlerimizde yenilikçi yaklaşımları benimser ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanırız.

Şeffaflık: Faaliyetlerimizde ve karar alma süreçlerimizde açık ve hesap verebilir olmayı taahhüt ederiz.

Sürdürülebilirlik: Kültürel mirasın sürdürülebilirliğini sağlama ve bölgenin gelişimine katkıda bulunma hedefiyle hareket ederiz.

Release Date: 
Up