Mobile Logo Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Mevzuat

Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler

Kanunlar

Kanun No Başlık RG Tarihi RG Sayısı Doküman
4734 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş) 11.09.2014 29116/M Word Dokümanı
4735 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş) 11.09.2014 29116/M Word Dokümanı
6504 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.11.2013 28835 Word Dokümanı
6353 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.07.2012 28351 Word Dokümanı
6359 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 10.11.2012 28463 Word Dokümanı
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı