Mobile Logo Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Genel Bilgiler

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitemizi yarınlara en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmektir.

Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyacının karşılanmasına dönük sorumluluk üstlenen Başkanlığımızın, genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğinin arttırılması ve kaynakların etkin şekilde kullanılması hedeflenmiştir.

Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniştir. Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Başkanlığımız, yapmış olduğu stratejik plan doğrultusunda hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için, takım çalışması bilincinde, paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içerisinde görev yapmakta olup planların etkin bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir. Mevcut personelimizle sorumlu olduğumuz alanlarda etkin hizmet anlayışı ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. 


GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm Kampüs içi peyzaj çalışmalarını yapmak.

Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.

Mühendislik ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek,

Üniversitemizde yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmelerini değerlendirmek,

Hizmet binalarının çevresindeki yeşil alanları düzenlemek ve bakımını yapmak,

Üniversitemizdeki her türlü yardımcı hizmetler ile ilgili görevleri yerine getirmek.

Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.

Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bina ve bloklar yapılmasını sağlamak,

Mevcut bina ve blokların tadilat ve onarımlarını yapmak,

Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin yapımına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, arızaların giderilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak,

Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini yapmak,

İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler.

Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını,

Mevcut bina ve blokların tadilat ve onarımlarını yapmak,

Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yapılmasını,

Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanması, ihale işlemlerinin yapılmasını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırılması, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izlenmesi ve denetlenmesi, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin belirlenen komisyonlarca gerçekleştirilmesi.

Başkanlık bünyesinde çalışan tüm personelin mesleki gelişmeleri, yeni teknolojileri takip edebilmeleri, bilgi ve tecrübelerinin artırılması amacı ile mesleki eğitim, seminer, fuar, kongre ve sempozyum gibi etkinliklere katılmalarının veya görevlendirilmelerinin sağlanması.


 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı