Mevzuat

Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler

Kanunlar

Kanun No Başlık RG Tarihi RG Sayısı Doküman
4734 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş) 11.09.2014 29116/M Word Dokümanı
4735 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Değişiklikler İşlenmiş) 11.09.2014 29116/M Word Dokümanı
6552 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 29116/M Word Dokümanı
6518 Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.02.2014 28918 Word Dokümanı
6504 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.11.2013 28835 Word Dokümanı
6496 Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31.07.2013 28724 Word Dokümanı
6475 Posta Hizmetleri Kanunu 23.05.2013 28655 Word Dokümanı
6462 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.05.2013 28636 Word Dokümanı
6461 Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirlmesi Hakkında Kanun 01.05.2013 28634 Word Dokümanı
6353 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.07.2012 28351 Word Dokümanı
6359 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 10.11.2012 28463 Word Dokümanı
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı