2021 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu
YÖKAK tarafından hazırlanan Yükseköğretim kurumlarının değerlendirme süreçleri, iç kalite güvencesi çalışmaları ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi süreçlerinin değerlendirildiği ve ulusal yükseköğretim alanında kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içeren 2021 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu yayınlanmış olup 2021 Yılı Rapor.Pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı