2022-2023 Güz Yarıyılı Mezuniyet Sınavı Hakkında

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Sınavları 24-25 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak olup Mezuniyet Sınavına gireceklerin, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Mezuniyet Sınavı Başvuru Formu ve Detaylı Transkript ile bölüm sekreterliklerine şahsen veya e-posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir.


Not: Islak imzasız ve başvuru tarihinden sonra gönderilecek dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. 

Mezuniyet Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız.


E-posta: aydintepe@bayburt.edu.tr

İlgili Yönetmelik  

Mezuniyet Sınavı

MADDE 20 – (Değişik: RG-4/3/2018-30350)

(1) Mezuniyet sınavı; mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrencilere, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için;

a) Dersin/derslerin açıldığı son yarıyılda ilgili derse/derslere kayıtlanmaları,

b) Kayıt yaptırılan dersten/derslerden devam şartını yerine getirmiş olmaları,

c) (a) ve (b) bentlerini yerine getirmek şartıyla akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvuru yapmaları gerekir.

(3) Mezuniyet sınavından başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak gerekir. Sınavda alınan not, ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına bakılmadan, o dersin harf notu yerine geçer.

Yayın Tarihi: 
Yukarı