Mobile Logo Aydıntepe Meslek Yüksekokulu
Genel Bilgiler

Yükseköğretim kurumu olarak Yüksekokulumuzun görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesiyle belirlenmiştir. Toplumsal gelişime katkı, nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma faaliyetleri bu görevler arasındadır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen yüksekokulumuz bu görevlerini yerine getirmede büyük bir hassasiyet göstermektedir. Ayrıca, yüksekokulumuz az gelişmiş bir şehirde kurulmuş olması bu hassasiyeti daha da artırmıştır.

Bu nedenle bölgesel ve kurumsal sorumluluklarının da farkında olan bir kurum olmanın gerekliliği açıktır. 5436 sayılı Kanun gereği bütçeyle ödenek tahsis edilen bir birim olarak harcama yetkisi Müdür’e aittir. Aydıntepe Meslek Yüksekokulu, üzerine düşen görevin bilincinde olarak gerek eğitsel sosyal ve kültürel gerekse mali açıdan sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren bir yüksekokul olmayı amaçlamıştır.

Fiziksel Yapı:

Okulumuz 125280 m2 arazi üzerine kurulu yerleşkede 12910 m2 kapalı alan bulunmaktadır. Yemekhanesi, kapalı spor salonu, öğrenci yurtları ve lojmanları ile kendine ait kampüs ile sayılı üniversiteler arasında yer almaktadır.

Eğitim Alanları:

Eğitim Alanı

Kapasitesi

0–50

Kapasitesi

51–75

Kapasitesi

76–100

Kapasitesi

101–150

Kapasitesi

151–250

Kapasitesi

251–Üzeri

Amfi

-

-

-

-

-

-

Sınıf

7

-

2

-

-

-

Bilgisayar Laboratuvarı

1

-

-

-

-

-

Gıda Laboratuvarı

1

-

-

-

-

-

Çocuk Gelişim Ünitesi 1 - - - - -
Çocuk Gelişim Atölyesi 1 - - - - -
Teknik Resim Sınıfı 1 - - - - -

Toplam

12

-

2

-

-

-

Kantinler ve Kafeteryalar:

Kantin Sayısı : 1 Adet Kantin Alanı : 270 m2

Öğenci Yurtları:

Toplam Oda Sayısı:40 (3-4 kişilik)
Alanı:1500 m2

Lojmanlar:
Lojman Sayısı : 12
Lojman Bürüt Alanı : 1558 m2
Dolu Lojman Sayısı : 11
Boş Lojman Sayısı : 1

Spor Salonu:

Kapalı Spor Salonu 1 Adet

Toplantı Konferans Salonları:

 

Kişi

Adet

m2

Toplantı Salonu

22

1

96

Konferans Salonu

158

1

176

Okuma Salonu

30

1

176

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı