Misyon, Vizyon ve Değerler

Misyon: Aydıntepe Meslek Yüksekokulu, iş piyasasına göre kendini yenileyen, ülkemizin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan, eğitim kalitesi ve mezunlarıyla kendinden söz ettiren, insan merkezli eğitim ve araştırma faaliyetleri ile kültürel donanımlı, araştırmacı, zamanın şartlarına göre problemlere çözüm üretebilen nitelikli eleman yetiştirerek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Vizyon: Eğitim, araştırma ve topluma sunduğu hizmetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir merkez, yenilikçi, etkili iletişim ve işbirliği, geleceğin nitelikli elemanlarını yetiştiren Yüksekokul olmak.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı