Misyon / Vizyon

Misyon: Aydıntepe Meslek Yüksekokulu, iş piyasasına göre kendini yenileyen, ülkemizin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan, eğitim kalitesi ve mezunlarıyla kendinden söz ettiren, insan merkezli eğitim ve araştırma faaliyetleri ile kültürel donanımlı, araştırmacı, zamanın şartlarına göre problemlere çözüm üretebilen nitelikli eleman yetiştirerek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Vizyon: Eğitim, araştırma ve topluma sunduğu hizmetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir merkez, yenilikçi, etkili iletişim ve işbirliği, geleceğin nitelikli elemanlarını yetiştiren Yüksekokul olmak.