Mobile Logo Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü

Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
2024/1. Dönem Genel Araştırma Projeleri Başvuruları

Değerli Araştırmacılarımız,

BAP Komisyonu 03 Ocak 2024 tarihli toplantısında "Bilimsel Araştırma Projeleri 2024 Yılı Araştırma Bilgilendirme Klavuzunu"  kabul etmiştir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi ve Araştırmacı Bilgilendirme Klavuzu 2024 yılı için Üniversitemizin stratejik planları göz önüne alınarak güncellenmiştir.   Yeni yönerge ve araştırma bilgilendirme klavuzu araştırmacılarımız tarafından yürütülen projelerin bilimsel çıktılarının niceliği ve niteliğinin arttırılması öncelikli olarak hedeflenmiştir. Araştırıcılarımızın proje başvuruları için güncel Araştırmacı Bilgilendirme Klavuzunu dikkatle okumaları tavsiye edilmektedir.

Proje ile alakalı tüm işlemler BAP Otomasyonundan yapılacak olup yapılan işlemlerin imzalı çıktıları Birime gönderilmesi gerekmektedir. Eksik evrak bulunan projeler ön değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapmadan önce ilgili tüm hususların dikkatlice gözden geçirilmesi başvuru sahiplerinin menfaatine olacaktır. İlginize teşekkür ederiz.

BAP destek programları başvurularınız ile ilgili her türlü sorunuz için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

NOT: Genel Araştırma Projelerine yalnızca TÜBİTAK’a başvuru yapmış, panel sürecini tamamlamış ve olumsuz sonuçlanmış araştırmacıların projeleri değerlendirmeye alıncaktır. 
Başvuru Takvimi ekte bildirilmiştir.
 


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı