Mobile Logo Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü

Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Burs Ödemeleri
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğünce Desteklenen Projeler Kapsamında Yapılacak Burs Ödemelerinde Aşağıdaki Belgelerin İbraz Edilmesi Gerekmektedir,
1-EBAP Otomasyonundan Alınacak Burs Ödeme Talep Dilekçesi
2-Bursiyer Bilgi Formu
3-Güncel Öğrenci Belgesi(Her Ay Güncellenecektir)
4-E-Devletten Alınmış Güncel Müstehaklık Belgesi(Her Ay Güncellenecektir)
5-Kimlik Fotokopisi

NOT: Burs ödenecek öğrenci için yukarıdaki belgelerin ibrazına müteakip SGK Girişi yapılacaktır. SGK giriş tarihi öğrencinin fiilen işe başladığı tarih sayılcaktır. SGK girişi öğrencinin işe başlayacağı tarihten en az bir gün önce yapılmaktadır. Bu nedenle hak kaybı yaşanmaması adına söz konusu belgelerin zamanında ibraz edilmesi önem arz etmektedir. SGK giriş ve çıkışı ile ilgili durum değişikliğine(işten ayrılma vb.) ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında BAP birimine ulaşmasından Proje Yürütücüsü sorumludur. Bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmemesinden kaynaklanan ceza ve müeyyidelerden Proje Yürütücüsü sorumludur.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı