Mobile Logo Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü

Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bilimsel Araştırmalar Proje Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Ali Savaş BÜLBÜL Başkan
Profesör Doktor Vecihi AKSAKAL Koordinatör
Doçent Doktor Bünyamin ALIM Üye
Doçent Doktor Murat KUL Üye
Doktor Öğretim Üyesi Fatma CEBECİ Üye
Doçent Doktor Ümit YILDIRIM Üye
Doktor Öğretim Üyesi Faruk ARICI Üye
Doçent Doktor İsmail DURSUNOĞLU Üye
Doktor Öğretim Üyesi Emin MERCAN Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı