Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
2023/2 Sözleşmeli Personel Alımı Programcı Kadrosu Yazılı Sınav Sonucu (22.01.2024)

2023/2 Programcı kadrosuna müracaat ederek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik 22.01.2024 tarihinde yazılı sınav yapılmış sınav sonucuna göre belirlenen başarı sıralaması aşağıda ilan edilmiştir.

 

2023/2-24 Programcı kadrosu başarı sıralamasına ulaşmak için tıklayınız.

 

Sonuçlarla ilgili soru ve itirazlarınızı sonuç açıklama tarihini izleyen 10 (on) gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Değerlendirme Komisyonuna iletilmek üzere yapmanız gerekmektedir. 10 günü geçen itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Yazılı sınav sonucuna göre 2023/2-24 Programcı kadrosunu asıl olarak kazanan adayın, aşağıda belirtilen belgeleri 05 Şubat 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen elden teslim etmesi gerekmektedir. İlgili sürede başvuru yapmayan aday atanma hakkını kaybedecek olup, yerine yedek aday çağırılacaktır.

 

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

 

 

 

İSTENİLEN BELGELER:

 

1-Başvuru Dilekçesi,

 

(Dilekçe Örneği için tıklayınız)

 

2-Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (Aslını ve fotokopisini yanında getiren adayların Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopisi kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

 

3-Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 2 adet vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

 

4-Hizmet Dökümü E-devlet https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)

 

5-Mal bildirim formu (Ön yüz ve arka yüz tek sayfaya çıkartılmış -Eksiksiz olarak doldurulmuş, ıslak imzalı ve kapalı zarf içinde-Evrak tesliminde doldurulabilir)

 

Mal Bildirim Formu için tıklayınız.

 

6-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi

 

7- Yabancı dil belgesi

 

 

ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

 

Programcı kadrosunu asıl olarak kazanan adayın başvuru dilekçesiyle atamaya esas belgelerini 05.02.2024 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Gençosman Mahallesi Dede Korkut Kampüsü 69000 Merkez/BAYBURT adresinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binasında yer alan Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmesi gerekmektedir.

 

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular http://www.bayburt.edu.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

İlanen duyurulur.

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dâhili 1178

Faks: 0 458 211 11 90


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı