Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı
40/a Ders Görevlendirme

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/a Maddesi Kapsamında Görevlendirme

İSTENİLECEK BELGELER

a)  Görevlendirilme Teklifiyle İlgili Üst yazı.

b)  40/a Görevlendirme Talep Tablosu (Örnek Tablo için Tıklayınız)

c) Talep eden Fakülte/Meslek Yüksekokulu/yüksekokulun ilgili  Program ya da  Bölümünde görevli öğretim elemanlarının ders yükünü gösterir tablo (Zorunlu Ortak Dersler(İngilizce/Türk Dili/Atatürk İlke ve İnkilapları için yapılan taleplerde ilgili birimin derse girecek öğretim elemanı olmaması durumu haricinde eklenmesi zorunludur)

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/a Maddesi

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Rektör tarafından görevlendirilebilirler.


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/a Maddesi Kapsamında Görevlendirme İş Akış Süreci
Belgeler için tıklayınız...
Yayın Tarihi: 
Yukarı