40/a Ders Görevlendirme

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/a Maddesi Kapsamında Görevlendirme

İSTENİLECEK BELGELER

a)  Görevlendirilme Teklifiyle İlgili Üst yazı.

b)  40/a Görevlendirme Talep Tablosu (Örnek Tablo için Tıklayınız)

c) Talep eden Fakülte/Meslek Yüksekokulu/yüksekokulun ilgili  Program ya da  Bölümünde görevli öğretim elemanlarının ders yükünü gösterir tablo (Zorunlu Ortak Dersler(İngilizce/Türk Dili/Atatürk İlke ve İnkilapları için yapılan taleplerde ilgili birimin derse girecek öğretim elemanı olmaması durumu haricinde eklenmesi zorunludur)

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/a Maddesi

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Rektör tarafından görevlendirilebilirler.


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/a Maddesi Kapsamında Görevlendirme İş Akış Süreci
Belgeler için tıklayınız...
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı