Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı
Önemli FormlarGENEL FORMLAR
* Dilekçe
* Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi     * HİTAP Hizmet Döküm Belgesi İçin Tıklayın
* BANK24Jet Kart Talep Dilekçesi (Yeni)
* Mal Bildirim Formu
* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu
* Personel İzin Formu
* Personel İzin Takip Kartı
* Refakat İzin Formu
* Hizmet Pasaport Talep Dilekçesi
* Hususi (Yeşil) Pasaport Talep Dilekçesi
* İlişik Kesme Belgesi
* Personel Nakil Bildirim Formu
* Aile Yardımı Bildirim Formu
* Tedavi Yardım Beyannemesi
* Aylıksız İzin Talep Formu
* Aylıksız İzin Dönüş Formu
* Disiplin Soruşturma Zarfı(Şablon)   - * Disiplin Soruşturma Zarf Baskı ve Boyutlandırma 
*- Görev Bildirim Formu 


AKADEMİK PERSONEL:

* Akademik Personel Görevlendirme ve Onay Formu

* Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı Başvuru Formu
* Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu
* Görev Süresi Uzatma Formu (Öğr.Gör. Arş.Gör.)
* Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyon Tutanağı
* Araştırma Görevlisi İlk Atama Görüş Formu
* Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçi Nakil Talep Formu
* Akademik Personel Kadro Talep Formu
* Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadro İlan Formu
* Profesör Bilgi Güncelleme Formu
* Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtiçi)
* Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtdışı)
* Lisansüstü Eğitim Takip Formu
* Akademik Kadrolara Başvuru Dilekçesi (Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar)
* Akademik Personel Sicil Formu
* ÖYP 6 Aylık Kefalet Senedi
* Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Formu (Profesör, Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atama)

İDARİ PERSONEL
* İdari Personel Talep Formu
* Kadro Nitelik Kodları Kılavuzu
* Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
* Memur Yemin Belgesi

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI FORMLARI

* Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
* Vize Talep Formu

 

DEKAN ADAYI BİLGİ FORMLARI:

* Dekan Adayı Bilgi Formu
* Dekan Adayı Özgeçmiş Formu
 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ÖNDEĞERLENDİRME VE SONUÇ TABLOLARI:

* Öğretim Görevlisi (Meslek Yüksekokulu) (Yeni)
* Öğretim Görevlisi (Lisans Birimleri/Rektörlük Bölümleri) (Yeni)
* Öğretim Görevlisi (Yabancı Dil Öğretimi/Uluslararası İlişkiler Ofisi) (Yeni)
Araştırma Görevlisi (Yeni)

(Raporlarda hata oluşması halinde Öndeğerlendirme Raporu için Ctrl+y tuşlarına, Sonuç Raporu için Ctrl+u tuşlarına basarsanız hata giderilecektir.)
 


Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı