Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
DokümanlarGENEL FORMLAR
* F01-Genel Dilekçe
* F02-Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi  * HİTAP Hizmet Döküm Belgesi İçin Tıklayın
* F03-BANK24Jet Kart Talep Dilekçesi (Yeni)
* F04-Personel İzin Formu
* F05-Personel İzin Takip Kartı
* F06-Refakat İzin Formu
* F07-Hizmet Pasaport Talep Dilekçesi
* F08-Hususi (Yeşil) Pasaport Talep Dilekçesi
* F09-İlişik Kesme Belgesi
* F10-Personel Nakil Bildirim Formu
* F11-Aile Yardımı Bildirim Formu
* F12-Tedavi Yardım Beyannemesi
* F13-Aylıksız İzin Talep Formu
* F14-Aylıksız İzin Dönüş Formu
* F15-Disiplin Soruşturma Zarfı(Şablon)   - * Disiplin Soruşturma Zarf Baskı ve Boyutlandırma 

* Mal Bildirim Formu


AKADEMİK PERSONEL:

* F16-Akademik Personel Görevlendirme ve Onay Formu
* F17-Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı Başvuru Formu
* F18-Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu
* F19-Görev Süresi Uzatma Formu (Öğr.Gör. Arş.Gör.)
* F20-Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Değerlendirme Komisyon Tutanağı
* F21-Araştırma Görevlisi İlk Atama Görüş Formu
* F22-Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçi Nakil Talep Formu
* F23-Akademik Personel Kadro Talep Formu
* F24-Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Kadro İlan Formu
* F25-Profesör Bilgi Güncelleme Formu
* F26-Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtiçi)
* F27-Kefaletname ve Taahhüt Senedi (Yurtdışı)
* F28-Lisansüstü Eğitim Takip Formu
* F29-Akademik Kadrolara Başvuru Dilekçesi (Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar)
* F30-ÖYP 6 Aylık Kefalet Senedi
* F31-Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Formu (Profesör, Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atama)

İDARİ PERSONEL
* F32-İdari Personel Talep Formu
* F33-Kadro Nitelik Kodları Kılavuzu
* F34-Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
* F35-Memur Yemin Belgesi

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI FORMLARI

* F36-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
* F37-Vize Talep Formu

 

DEKAN ADAYI BİLGİ FORMLARI:

* F38-Dekan Adayı Bilgi Formu
* F39-Dekan Adayı Özgeçmiş Formu
 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ÖNDEĞERLENDİRME VE SONUÇ TABLOLARI:

* F40-Öğretim Görevlisi (Meslek Yüksekokulu) (Yeni)
* F41-Öğretim Görevlisi (Lisans Birimleri/Rektörlük Bölümleri) (Yeni)
* F42-Öğretim Görevlisi (Yabancı Dil Öğretimi/Uluslararası İlişkiler Ofisi) (Yeni)
F43-Araştırma Görevlisi (Yeni)

(Raporlarda hata oluşması halinde Öndeğerlendirme Raporu için Ctrl+y tuşlarına, Sonuç Raporu için Ctrl+u tuşlarına basarsanız hata giderilecektir.)
 


Belgeler için tıklayınız...
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı