Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu (14.05.2024)

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda; “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” kapsamında Üniversitemiz İdari Personeline Yükseköğretim Kurulunca Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı düzenlenecektir. Yükseköğretim Kurulu Merkezi Sınav Kurulu’nun 30/04/2024 tarihli kararı çerçevesinde yazılı sınavın Yükseköğretim Öğretim Kurulunca Anadolu Üniversitesi’ne yaptırılmasına karar verilmiştir.Sınava ilişkin tüm bilgiler Başvuru Kılavuzunda yer almaktadır:

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru KılavuzuNot: Adaylar başvurularını  14 Mayıs 2024 - 31 Mayıs 2024  (Mesai Bitimi) tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına kapalı zarf içinde elden teslim etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Takvimi

Sınav Sürecinin Duyurulması / Kılavuzun Yayımlanması

(https://www.bayburt.edu.tr/)

14 Mayıs 2024

Başvuruların Personel Daire Başkanlığı’na yapılması (18 gün)

14.05.2024 – 31.05.2024 (Mesai Bitimi)

Başvuruların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Komisyonu’na iletilerek Komisyonca İncelenmesi ve Karara Bağlanarak Personel Daire Başkanlığına iletilmesi

03.06.2024-21.06.2024

Komisyon Kararının İlan Edilmesi

24.06.2024-28.06.2024

Aday listesine itirazların alınması (İtirazlar dilekçe ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Kurulu”na iletilecektir.)

01.07.2024-05.07.2024
(Mesai Bitimi)

Aday listesine itirazların Komisyonca karara bağlanması (“Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Kurulu” tarafından karara bağlanacaktır.)

08.07.2024 22.07.2024

Sınava katılabilecek kesinleşen aday listesinin ilanı
(https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel
)

23.07.2024 – 29.07.2024

Başvuruların Yükseköğretim Kuruluna Bildirilmesine müteakip yazılı sınava ilişkin takvim Yükseköğretim Kurulunca açıklanacaktır.


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı