Bildiri

 1. Sefalı Abdurrahman (21.12.2023 - 22.12.2023), "From the Perspectıve of a Baton Master: Tree and Shrubs of Bayburt Used ın Baton Makıng", presented at the V. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 2023
 2. Sefalı Abdurrahman (21.12.2023 - 22.12.2023), "Wıld Herbaceous Plants Sold ın Bayburt Publıc Market", presented at the V. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 2023
 3. Satıl Fatih, Ünal Murat, Sefalı Abdurrahman (01.07.2013 - 05.07.2013), "Fruit and Seed Morphology of the Genus Sisymbrium L. (Brassicaceae) in Turkey and Their Taxonomic Value", presented at the Plant Life of South West Asia 8, 2013
 4. Sefalı Abdurrahman (28.05.2022 - 29.05.2022), "An Overvıew of Crassulaceae Taxa Growıng ın Bayburt (Turkey)", presented at the 1st International Azerbaijan Academic Research Congress, 2022
 5. Sefalı Abdurrahman (28.04.2022 - 29.04.2022), "Bayburt’ta Yetişen Eğrelti (Pterıdophyta) Türlerinin Tespiti", presented at the 4. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 2022
 6. Sefalı Abdurrahman (14.05.2022 - 15.05.2022), "Some Summıt Plants of Bahtlı Dag (Bayburt)", presented at the 9th INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 2022
 7. Öztürk Bilge, Sefalı Abdurrahman, Subaşı Münevver (03.09.2020 - 06.09.2020), "İnsanda Boşaltım Sistemi ile İlgili Öğretmen Adaylarının Çizimlerinin İncelenmesi", presented at the XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2020
 8. Sefalı Abdurrahman,Öztürk Bilge (07.11.2019 - 09.11.2019), "Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Evrim, Ortak Ata ve Doğal Seleksiyon Kavramlarıyla İlgili Anlamalarının Belirlenmesi", presented at the II.INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, 2019
 9. Sefalı Abdurrahman (06.12.2019 - 08.12.2019), "Bayburt’ta Yayılış Gösteren Menekşe Vıola Sp.) Türlerinin Peyzaja Uygunluk Açısından İncelenmesi", presented at the HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019
 10. Sefalı Abdurrahman,Gıdık Betül,Can Zehra (06.12.2019 - 08.12.2019), "Bayburt Allıum Sp. Investıgatıon of Morphologıcal and Ecologıcal Propertıes of Specıes", presented at the HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019
 11. Sefalı Abdurrahman,Gıdık Betül (19.09.2019 - 21.09.2019), "The Distribution of the World’xxs Most Grown Geophytes in Bayburt Region", presented at the 3 rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 12. Sefalı Abdurrahman,Gıdık Betül (19.09.2019 - 21.09.2019), "Determination of Field Weed Species of Brassicaceae Family in Bayburt Province", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 13. Öztürk Bilge,Sefalı Abdurrahman (18.04.2018 - 22.04.2018), "Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Temel Biyoloji Kavramlarıyla İlgili Sahip Oldukları Anlamaların Belirlenmesi", presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018
 14. Sefalı Abdurrahman,Özay Köse Esra (18.04.2018 - 22.04.2018), "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yılanlara Karşı Biyofili Düzeyleri", presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018
 15. Sefalı Abdurrahman,Ünal Murat (27.08.2008 - 30.08.2008), "Cardaria Drabasubsp. Draba (Yabani Tere)’nin İstila Gücü", presented at the 15. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 2008
 16. Sefalı Abdurrahman,Ünal Murat (03.09.2007 - 06.09.2007), "Bazı Brassicaceae (Hardalgiller) Familyası Üyelerinin İstilacı Karakterlerinin Araştırılması", presented at the 14. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 2007
 17. Sefalı Abdurrahman,Ünal Murat (20.09.2006 - 23.09.2006), "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü’ndeki Hardalgiller (Brassicaceae)’in Biyolojik Çeşitliliği", presented at the 13. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, 2006
 18. Ünal Murat,Bildirici Numan,Sefalı Abdurrahman (24.09.2012 - 27.09.2012), "Van İlinde Yayılış Gösteren Hardalgillerin (Brassicaceae) Doğa Rejenarasyonu ve Tarla İstilasındaki Yeri", presented at the First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 2012
 19. Satıl Fatih,Ünal Murat,Sefalı Abdurrahman (03.09.2012 - 07.09.2012), "Türkiye’deki Chorispora (Brassicaceae) Türlerinin Yaprak ve Tohum Mikromorfolojisi", presented at the 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012
 20. Gıdık Betül,Gül Volkan,Sefalı Abdurrahman (25.04.2018 - 27.04.2018), "Detectıon of Some Wıld Specıes Belongıng to Brassıcaceae Famıly ın Bayburt Regıon of Turkey", presented at the 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 2018
 21. Kaya Ayla,Satıl Fatih,Ünal Murat,Sefalı Abdurrahman (13.04.2017 - 16.04.2017), "Fruıt, Seed and Pollen Morphology of Turkısh Chorıspora Dc. Specıes (Brassıcaceae)", presented at the The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), 2017
 22. Martin Esra,Sefalı Abdurrahman,Ünal Murat,Kelkitoğlu Aslıhan (03.06.2016 - 06.06.2016), "Karyotype Analyses of Some Specıes of the Genus Sisymbrium ın Turkey", presented at the 6th International Conference of Ecosystems, 2016
 23. Martin Esra,Sefalı Abdurrahman,Ünal Murat,Dirlik Günsenin Miray (02.09.2015 - 04.09.2015), "Sisymbrium L Brassicaceae Cinsine Ait Bazı Türlerin Kromozom Sayıları", presented at the 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk