Makale

 1. Sefalı Abdurrahman, Yapar Yakup, Demir İbrahim,"Noccaea Anatolica Sp. Nov. (Brassicaceae): a New Species From Eastern Anatolia, Türkiye",Bitlis Eren University Journal of Science and Technology,vol.13,no:2,pp:187 - 197, 2023
 2. Sefalı Abdurrahman, Uzun Kübra,"A New İnvasive Plant Record for Flora of Turkey: Grindelia Hirsutula Hook. & Arn.",Journal of the Institute of Science and Technology,vol.13,no:4,pp:2373 - 2381, 2023
 3. Ulcay Sibel, Sefalı Abdurrahman, Yapar Yakup, Demir İbrahim, Gıdık Betül,"A Comparative Anatomical Study on Leaf and Scape of Androsace Taxa (Primulaceae): Contribution to Androsace Taxonomy",Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Natural,Q3, 2023
 4. Özay Köse Esra, Gül Şeyda, Sefalı Abdurrahman,"The Effect of Science-Based Courses on Student Teachers' Biophilia Levels",Journal of Science Learning,vol.6,no:2,pp:236 - 243, 2023
 5. Sefalı Abdurrahman, Ünal Murat,"Türkiyede Yayılış Gösteren Bazı Sisymbrium L. (Brassicaceae) Taksonlarının Meyve ve Tohum Yapılarının Mikromorfolojik Açıdan İncelenmesi",Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,vol.6,no:1,pp:64 - 70, 2023
 6. Sefalı Abdurrahman,"Bayburt İlinde Yetişen Yabani Meyvelerin Tespiti ve Bazı İncelemeler",Osmaniye Korkut Ata Universitesi,vol.6,pp:52 - 67, 2023
 7. Gıdık Betül, Elbir Tuğba, Sefalı Abdurrahman, Serencam Hüseyin,"Hippophae Rhamnoides L. Meyvesinin Ağır Metal ve Mineral İçeriği, Çekirdek Yağ Oranı ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun Belirlenmesi",Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.3,no:1,pp:67 - 80, 2023
 8. Özdöl Tuğkan, Sefalı Abdurrahman, Yıldırım Hasan,"Macro- and Micro-Morphological Studies on Campanula Lyrata Subsp. İcarica (Campanulaceae) and Erysimum Aureum (Brassicaceae), Recently Given as a New Record From Türkiye",Turler ve Habitatlar / Species and Habitats,vol.3,no:2,pp:119 - 136, 2022
 9. Karataş Ahmet, Bulut Şafak, Sefalı Abdurrahman, Toprak Ferhat, Şahin Mehmet Kürşat, Özkurt Şakir Önder,"Contributions on the Southern Distribution of Vespertilio Murinus Linnaeus, 1758 (Chiroptera: Vespertilionidae) From Türkiye",Turkish Journal of Zoology,Q4,vol.46,pp:434 - 443, 2022
 10. Sefalı Abdurrahman, Eroğlu Hüseyin,"Türkiye Florası İçin Yeni Bir Melez Bitki Taksonu Kaydı: Rorippa × Anceps (Wahlenb.) Rchb. (Brassicaceae)",Bağbahçe Bilim Dergisi,vol.9,no:2,pp:1 - 9, 2022
 11. Sefalı Abdurrahman, Özay Köse Esra,"Öğretmen Adayları İçin Biyofili Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.17,no:34,pp:669 - 687, 2022
 12. Sefalı Abdurrahman,"Bayburt’un Monokotiledon Petaloid Geofitleri",Bağbahçe Bilim Dergisi,vol.9,no:1,pp:14 - 33, 2022
 13. Demir İbrahim, Sefalı Abdurrahman, Yapar Yakup,"Pastinaca Vanensis (Apiaceae), a New Species From Turkey",Phtotaxa,Q4,vol.554,no:1,pp:93 - 100, 2022
 14. Sefalı Abdurrahman, Yapar Yakup,"Androsace Artvinensis Sp. Nov. (Primulaceae): a New Species From Northeastern Anatolia, Turkey",Phytotaxa,Q4,vol.552,no:3,pp:171 - 181, 2022
 15. Gerçek Yusuf Can, Acar Şahin Aydan, Ecem Bayram Nesrin, Çelik Saffet, Sefalı Abdurrahman, Gıdık Betül, Cevahir Öz Gül, Pınar Nur Münevver,"Anatomy, Trichome Micromorphology and Phytochemical Profile of Stachys Rizeensis R.Bhattacharjee From Turkey",South African Journal of Botany,Q2,vol.149,pp:19 - 28, 2022
 16. Özdöl Tuğkan, Güner Özal, Sefalı Abdurrahman, Akçiçek Ekrem, Dirmenci Tuncay, Yıldırım Hasan,"Three New Records for the Flora of Turkey: Campanula Lyrata Subsp. İcarica (Campanulaceae), Erysimum Aureum (Brassicaceae) and Stachys Benthamiana (Lamiaceae)",Phytotaxa,Q4,vol.531,no:2,pp:147 - 150, 2022
 17. Sefalı Abdurrahman, Özay Köse Esra,"The Effect of Nature Education Activities on Biophilia Levels of Science Teacher Candidates",Journal of Science Learning,vol.4,no:4,pp:357 - 364, 2021
 18. Sefalı Abdurrahman,"Androsace Azizsancarii Sp. Nov. (Primulaceae): a New Species From Northeastern Anatolia, Turkey",Nordic Journal of Botany,Q4,vol.39,no:7,pp:1 - 8, 2021
 19. Yıldırım Hasan,Sefalı Abdurrahman,"Bellevalia Bayburtensis (Asparagaceae): a New Species From Northeastern Anatolia, Turkey",Phytotaxa,Q4,vol.441,no:3,pp:285 - 293, 2020
 20. Acet Tuba,Özcan Kadriye,Sefalı Abdurrahman,"Biological Activity of Psephellus Appendicigerus as a Natural Agent",Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology,Q3,vol.155,no:5,pp:1013 - 1018, 2021
 21. Sefalı Abdurrahman,Ünal Murat,Gıdık Betül,"Van Yüzüncü Yil Üniversitesi Kampüs Alaninda Doğal Olarak Yetişen Brassicaceae Çeşitliliğinin Belirlenmesi",Bahçe,vol.49,no:1,pp:25 - 33, 2020
 22. Gıdık Betül,Gül Volkan,Sefalı Abdurrahman,"Study of Wild Plant Species of Brassicaceae Family in Bayburt Region of Turkey",PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY,Q4,vol.51,no:2,pp:681 - 687, 2019
 23. Gıdık Betül,Akar Zeynep,Can Zehra,Sefalı Abdurrahman,Ertürk Ömer,"Determınatıon of Antıoxıdant, Antımıcrobıalactıvıtıes, Phenolıc Compounds Ofwıld Rosa L. Specıes Bayburt, Turkey",FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN,Q4,vol.28,pp:9973 - 9982, 2019
 24. Kaya Ayla,Ünal Murat,Sefalı Abdurrahman,Martin Esra,"Fruit and Seed Macro- and Micromorphologies of the Genus Matthiola (Brassicaceae) in Turkey and Their Taxonomic Value",The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS,Q3,vol.43,no:4,pp:516 - 528, 2019
 25. Eroğlu Halil Erhan,Sefalı Abdurrahman,Ünal Murat,Kelkitoğlu Aslıhan,Martin Esra,"Cytogenetical Analyses of Some Species of the Genus Sisymbrium (Brassicaceae) in Turkey",Anatolian Journal of Botany,vol.3,no:1,pp:21 - 24, 2019
 26. Özkol Halil,Sefalı Abdurrahman,"New Data on the Biology of Pieris Artogeia Persis Verity Pieridae Lepidoptera",Cesa news,vol.42,pp:39 - 44, 2009
 27. Doğan Bekir,Çelik Mustafa,Ünal Murat,Sefalı Abdurrahman,Martin Esra,Kaya Ayla,"Study of Phylogenetic Relationship of Turkish Matthiola Brassicaceae Based on Issr Amplification",Turkish Journal of Botany,Q3,vol.40,no:2,pp:130 - 136, 2016
 28. Martin Esra,Ünal Murat,Doğan Bekir,Altinordu Fahim,Sefalı Abdurrahman,Kaya Ayla,"Karyotype Analyses of the Genus Matthiola Brassicaceae in Turkey",the japan mendel society citologia,Q4,vol.81,no:1,pp:53 - 60, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk