Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Akademik Uygulamalar

2547 SAYILI KANUNUN  35 İNCİ MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

1- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Nisan 2001 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

2- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 11 Ekim 2002 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

3- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Nisan 2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

4- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Temmuz 2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

5- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Ağustos 2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

6- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilen araştırma görevlilerinin ilişik kesilmeleri işlemleri ile ilgili 25 Aralık 2012 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

7- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin mecburi hizmet yükümlüğünün bulunduğu ile ilgili 15 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 

8- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 6552 sayılı Kanunla getirilen affa ilişkin 04 Aralık 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

9- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 25 Şubat 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

10- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

11- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin eş durumu mazereti ile ilgili olarak 24 Kasım 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

12- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 

13- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan geçici kadro tahsisi 07 Şubat 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.


14-  35 inci madde uyarınca geçici kadro tahsisi (50/d, ÖYP, Öncelikli Alan) konulu 24 Ekim 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

 

2547 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
1- 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca verilecek desteklere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirme Talebi konulu 15 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
3- 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ve 40/b maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 31 Ağustos 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
6- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Destekleri konulu 31 Ocak 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
7- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Kasım 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi uyarınca yapılacak olan Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 15 Ekim 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 07 Ekim 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 
10- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirmeler konulu 06 Eylül 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 
11- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rektör Görevlendirmeleri konulu 20 Ocak 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Tezleri İle İlgili Araştırma İnceleme Usul ve Esaslarında Yapılan Düzenlemeler konulu 18 Ağustos 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
13- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Mart 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
14- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi 18 Mayıs 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
15- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 25 Ocak 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
16- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 04 Temmuz 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
17- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 25 Nisan 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
18- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek araştırma görevlileri konulu 14 Şubat 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
19- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 10 Haziran 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
20- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 39 uncu madde konulu 16 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.


YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Kimlik Numarası konulu 24 Eylül 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2016-16 konulu 21 Temmuz 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çalışma İzni Harcı-İkamet İzni Harcı konulu 20 Temmuz 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirme konulu 13 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Ekim 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 07 Ağustos 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel-Pasaport konulu 04 Aralık 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 04 Şubat 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Mart 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı-Çalışma İzni konulu 10 Temmuz 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
13-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personele İdari Göreve Verilemeyeceğine dair 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

14- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı  Çalıştırılması konulu 19 Eylül 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
15-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar konulu 17 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.


 

1416 SAYILI KANUNA TABİ UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Lisansüstü eğitimde geçen hangi sürelerin değerlendirileceğine dair 09 Mayıs 2014 tarihli DPB Görüşü için TIKLAYINIZ.

2-Lisansüstü eğitimde geçen sürelerin değerlendirilmesi ile ilgili 13 Ocak 2015 tarihli BUMKO Görüşü için TIKLAYINIZ.

3-YLSY Burs Programı konulu 26 Temmuz 2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

4-1416 sayılı Kanuna tabi olarak "Tezsiz Yüksek Lisans" eğitimi tamamlayanlar dönüşlerinde hangi statüde istihdam edileceğine dair 27 Mart 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

5- Milli Eğitim Bakanlığı’nın “1416 Sayılı Kanuna Tabi Kişiler Hakkında” konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı