Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı
Akademik Uygulamalar

2547 SAYILI KANUNUN  35 İNCİ MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

1- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Nisan 2001 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

2- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 11 Ekim 2002 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

3- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Nisan 2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

4- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Temmuz 2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

5- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Ağustos 2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

6- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilen araştırma görevlilerinin ilişik kesilmeleri işlemleri ile ilgili 25 Aralık 2012 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

7- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin mecburi hizmet yükümlüğünün bulunduğu ile ilgili 15 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 

8- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 6552 sayılı Kanunla getirilen affa ilişkin 04 Aralık 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

9- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 25 Şubat 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

10- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

11- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin eş durumu mazereti ile ilgili olarak 24 Kasım 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

12- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 

13- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan geçici kadro tahsisi 07 Şubat 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.


14-  35 inci madde uyarınca geçici kadro tahsisi (50/d, ÖYP, Öncelikli Alan) konulu 24 Ekim 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

 

2547 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
1- 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca verilecek desteklere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirme Talebi konulu 15 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
3- 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ve 40/b maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 31 Ağustos 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
6- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Destekleri konulu 31 Ocak 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
7- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Kasım 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi uyarınca yapılacak olan Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 15 Ekim 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 07 Ekim 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 
10- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirmeler konulu 06 Eylül 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 
11- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rektör Görevlendirmeleri konulu 20 Ocak 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Tezleri İle İlgili Araştırma İnceleme Usul ve Esaslarında Yapılan Düzenlemeler konulu 18 Ağustos 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
13- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Mart 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
14- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi 18 Mayıs 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
15- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 25 Ocak 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
16- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 04 Temmuz 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
17- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 25 Nisan 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
18- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek araştırma görevlileri konulu 14 Şubat 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
19- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 10 Haziran 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
20- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 39 uncu madde konulu 16 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.


YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Kimlik Numarası konulu 24 Eylül 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2016-16 konulu 21 Temmuz 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çalışma İzni Harcı-İkamet İzni Harcı konulu 20 Temmuz 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirme konulu 13 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Ekim 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 07 Ağustos 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel-Pasaport konulu 04 Aralık 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 04 Şubat 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Mart 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı-Çalışma İzni konulu 10 Temmuz 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
13-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personele İdari Göreve Verilemeyeceğine dair 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

14- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı  Çalıştırılması konulu 19 Eylül 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
15-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar konulu 17 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.


 

1416 SAYILI KANUNA TABİ UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-Lisansüstü eğitimde geçen hangi sürelerin değerlendirileceğine dair 09 Mayıs 2014 tarihli DPB Görüşü için TIKLAYINIZ.

2-Lisansüstü eğitimde geçen sürelerin değerlendirilmesi ile ilgili 13 Ocak 2015 tarihli BUMKO Görüşü için TIKLAYINIZ.

3-YLSY Burs Programı konulu 26 Temmuz 2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

4-1416 sayılı Kanuna tabi olarak "Tezsiz Yüksek Lisans" eğitimi tamamlayanlar dönüşlerinde hangi statüde istihdam edileceğine dair 27 Mart 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

5- Milli Eğitim Bakanlığı’nın “1416 Sayılı Kanuna Tabi Kişiler Hakkında” konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

 
Yayın Tarihi: 
Yukarı