Doçent Doktor Ayla Arslaner

"Energy and food nexus for sustainable development in Turkey", Ayla Arslaner, Oğuzhan Kaygusuz, Journal of Engineering Research And Applied Science, 2020

"Sütün Fonksiyonel Nitelikli Biyoaktif Bileşenleri", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019

"Yoğurt ve Sağlıklı Beslenme", Ayla Arslaner, Bilinçli Sağlıklı Yaşam Dergisi, 2016

"Civil peynirde Ağır Metal Kontaminasyon Kaynağı ve Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Müge Köse, Engineering Sciences, 2018

"Functional Ice Cream Technology", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Akademik Gıda, 2020

"Determination of Some Physical, Chemical and Antioxidant Properties of Erzincan Traditional Mulberry Pekmez (Molasses)", Ayla Arslaner, Songül Çakmakçı, Mehmet Ali Salık, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2021

"Ceviz Ezmesi ve Dut Kurusu Tozu İlavesiyle Üretilen Düşük KaloriliDondurmanın Bazı Kalite Niteliklerinin Belirlenmesi", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Atatürk Universityjournal of The Agricultural Faculty, 2017

"Ice-Cream Production from Lactose-Free UHT Milk", Cihat Özdemir, Ayla Arslaner, Salih Özdemir, Gencay Uğurlu, Journal of Food Science And Engineering, 2018

"A potential antiviral and food-derived healthy ingredient:Resveratrol", Ayla Arslaner, Zehra Türkoğlu, Food And Health, 2021

"Comparison of quality characteristics of Çökelek and Lor cheeses", Arzu Kavaz Yüksel, Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, African Journal of Biotechnology, 2012

"Fonksiyonel Bir Gıda Katkısı Olarak Spirulina platensis", Ayla Arslaner, Çağrı Güler, Zehra Türkoğlu, Mehmet Ali Salık, Özgenur Türkmen, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2021

"BAYBURT CİVİL PEYNİRİNİN BAZI KİMYASAL, BİYOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE MİNERAL VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Gıda The Journal of Food, 2020

"The quality characteristics and shelf life of probiotic ice cream produced with Saruç and Saccharomyces boulardii", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, International Food Research Journal, 2020

"Effect of Milk Type Pasteurization and Packaging Materials on Some Physicochemical Properties and Free Fatty Acid Profiles of Tulum Cheese", Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, Akademik Gıda, 2016

"The effects of adding garlic (Allium sativum L.) on the volatile composition and quality properties of yogurt", Ayla Arslaner, Food Science And Technology, 2020

"Some Quality Properties, Mineral and Heavy Metal Composition of Wild Fruit Traditional Marmalades", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2020

"The effect of partially replacing skim milk powder with whey powder in set type yogurt manufacture", İhsan Bakırcı, Ayla Arslaner, Milchwissenschaft-milk Science International, 2007

"Orange, red and purple barberries: Effect of in-vitro digestion on antioxidants and ACE inhibitors", Eda Şensu, Kadriye Nur Kasapoğlu, Ayla Arslaner, Beraat Özçelik, Mine Gültekin- Özgüven, Evren Demircan, Lwt, 2021

"Yogurt ice cream sweetened with sucrose, stevia and honey: Some quality and thermal properties", Ayla Arslaner, Salih Özdemir, Ahmet Akköse, Mehmet Ali Salık, Czech Journal of Food Sciences, 2019

"Erzincan Tulum Peyniri", Ayla Arslaner, Özgenur Türkmen, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2020

"The effects of adding Hibiscus sabdariffa L. flowers marmaladeon some quality properties, mineral content and antioxidantactivities of yogurt", Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, Mehmet Ali Salık, Journal of Food Scıence And Technology-mysore, 2021

"The production of ice cream using stevia as a sweetener", Cihat Özdemir, Ayla Arslaner, Salih Özdemir, Maryam Allahyari, Journal of Food Scıence And Technology-mysore, 2015

"Potansiyel Bir Coğrafi İşaret: Saruç", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018

"Some microbiological and sensory properties of yogurt containing garlic", Ayla Arslaner, Hilal Yıldız, (26.10.2016-28.10.2016), 2nd Congress on Food Structure & Design, 2016

"Sütlü Yufka Milky Phyllo", Ayla Arslaner, Aybike Kamiloğlu, Kübra Akşehir, (12.10.2011-14.10.2011), 4th International Congress on Food And Nutrition, 2011

"TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI", Ayla Arslaner, (06.11.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

"Determination of mineral matter change of wild sour apple (Malus sylvestris MILLER) naturally found in Bayburt province according to different drying methods", Özlem Çakır, Hilal Yıldız, Ayla Arslaner, Kübra Çakıroğlu, (03.05.2017-07.05.2017), II. International Conference on Engineering And Natural Sciences, 2017

"Sütteki Laktoferrinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Önemi", Arzu Kavaz Yüksel, Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, (21.05.2009-23.05.2009), Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, 2009

"Farklı Şeker Konsantrasyonlarına Sahip Muşmula Marmeladı İle Üretilen Yoğurtların Bazı Kalite Nitelikleri", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet 2017), 2017

"Saruç’un Bazı kalite Nitelikleri", Ayla Arslaner, Özlem Çakır, Kübra Akşehir, (28.04.2015-30.04.2015), iç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıdakongresi, 2015

"Bayburt Yöresinde Üretilen Karın Kaymağı nın Kimyasal ve Mikrobiyolojik Nitelikleri", Ayla Arslaner, Halil İbrahim Akgül, (28.04.2015-30.04.2015), İçanadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 2015

"Investigation of Some Biochemical, Microbiological and Organoleptic Properties of Bayburt Karin Kaymaği Produced by Modern Technique", Ayla Arslaner, Emin Ustaoğlu, (26.04.2018-29.04.2018), Internatıonal Congress on Engıneerıng And Lıfe Scıence, 2018

"Saruç’un mineral ve ağır metal içeriği", Ayla Arslaner, Özlem Çakır, Hilal Yıldız, (26.10.2016-28.10.2016), 1st International Mediterranean Science And Engineering Congress (ımsec 2016), 2016

"A Traditional Snack Saruç", Ayla Arslaner, Aybike Kamiloğlu, Kübra Akşehir (12.10.2011-14.10.2011), 4th International Congress on Food And Nutrition, 2011

"Some Physicochemical and Microbiological Characteristics of the Civil Cheese Put Up for Sale in Bayburt Market", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2017

"BAYBURT’TA DOĞAL OLARAK BULUNAN KIZAMIK (Berberis vulgaris L.) MEYVESİNİN BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ", Özlem Çakır, Ayla Arslaner, Kübra Çakıroğlu, Berivan Ergen (05.09.2019-08.09.2019), 8th Internatıonal Congress on Mathematıc, Engıneerıng And Natural Scıences, 2019

"Bayburt Karın Kaymağı", Ayla Arslaner, Halil İbrahim Akgül, Hümeyra İspirli, Bahar Ekmen (24.10.2013-26.10.2013), The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2013

"Functional Ice Cream Technology and Nutraceutical Components Used in Production", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Some Quality Properties and Mineral Composition of Wild Fruit Marmalades", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (08.11.2019-10.11.2019), 1st International Congress of The Turkish Journal Ofagriculture - Food Science And Technology, 2019

"Kurut un Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Nitelikleri", Ayla Arslaner, Halil İbrahim Akgül, (28.04.2015-30.04.2015), İçanadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 2015

"Esansiyel Yağların Gıda Ambalajlamada Kullanımı", Ayla Arslaner, Aybike Kamiloğlu, (10.10.2012-12.10.2012), 11. Gıda Kongresi, Hatay, 2012

"Erzincan Tulum Peyniri Yönetişim ve Denetiminde Sorunlar Öneriler", Ayla Arslaner, Didem Özgür, (28.04.2015-30.04.2015), iç Anadolu Bölgesi 2.tarım ve Gıda Kongresi, 2015

"AÇLIK ve YOKSULLUKLA MÜCADELEDE ETKİLİ BİR ARAÇ: COĞRAFİ İŞARETLER (Cİ’LER)", Ayla Arslaner, (20.12.2019-22.12.2019), 1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2019

"Geleneksel Türk İçeceği Salep", Ayla Arslaner, Hüseyin Serencam, Hasan Hüseyin Kara, (10.05.2012-12.05.2011), Iıı. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, 2011

"MINERAL AND HEAVY METAL CONTENT OF CHINA AND TAŞKÖPRÜ GARLIC Allium sativum L", Hilal Yıldız, Ayla Arslaner, Özlem Çakır, (26.05.2016-30.05.2016), 2nd Internatıonal Congress of Forensıc Toxıcology, 2016

"The Evaluation of the Geographical Indication Potential of Bayburt Province", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet 2017), 2017

"Determination of biological active components of fruit teas produced from different concentrations of Vitis labrusca L", Hilal Yıldız, Özlem Çakır, Ayla Arslaner, (26.10.2016-28.10.2016), 2nd Congress on Food Structure & Design, 2016

"Resveratrol", Ayla Arslaner, Zehra Türkoğlu (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Erzincan Tulum Peyniri Üretiminde Mevcut Problemler ve Öneriler", Ayla Arslaner, Kübra Akşehir (10.05.2012-12.05.2011), Iıı. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, 2011

"Farklı Oranlarda Taşköprü Sarımsağı İçeren Yoğurtların bazı Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri", Ayla Arslaner, Hilal Yıldız, Mehmet Ali Salık (10.04.2017-12.04.2017), Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 2017

"Karamuklu Dondurma", Ayla Arslaner, Özlem Çakır, Kübra Akşehir (28.09.2016-01.10.2016), International Erzincan Symposium, 2016

"Determination of Heavy Metal Levels In Raw Cow s Milks Collected From Dairy Farms In Bayburt", Ayla Arslaner, Latife Betül Gül, Hüseyin Serencam, Emin Mercan, (30.06.2013-04.07.2013), Xııı Internationl Congress of Toxicology, 2013

"Ballı Kaymağın Duyusal ve Kalite Nitelikleri", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Halil İbrahim Akgül, (05.09.2017-08.09.2017), 2nd International Science Symposium“science Festival (ıss2017), 2017

"Production of Butanol From Grape Pomace", Bereketoğlu Aybike, Arslaner Ayla (26.05.2011-29.05.2011), 4th International Congress on Food And Nutrition, 2011

"BİYOAKTİF BİR BİLEŞEN OLARAK RESVERATROL", Ayla Arslaner, Hilal Yıldız, Zehra Türkoğlu (28.11.2016-28.11.2016), Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi, 2016

"The Quality and Thermal Properties of Plain and Cocoa Yogurt Ice-Cream Samples Produced with Stevia and Honey", Ayla Arslaner, Salih Özdemir, Ahmet Akköse, Mehmet Ali Salık (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science, 2018

"BERBERIS PLANTS WITH ORANGE, RED AND PURPLE FRUITS:ANTIOXIDANT AND ANTI-HYPERTANSIVE ACTIVIES", Eda Şensu, Kadriye Nur Kasapoğlu, Ayla Arslaner, Beraat Özçelik, Mine Gültekin Özgüven, Evren Demircan, Sevcan Erşan, (24.04.2019-26.04.2019), The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal And Aromatic Plants, 2019

"Erzincan Tulum Peyniri", Ayla Arslaner, Özgenur Türkmen (08.11.2019-10.11.2019), 1st International Congress of The Turkish Journal Ofagriculture - Food Science And Technology, 2019

"Gıda Bilimi Eğitimi", Ayla Arslaner, Aybike Kamiloğlu, Kübra Akşehir, (24.11.2011-26.11.2011), 7.gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, 2011

"Farklı Ambalaj Materyallerinde Olgunlaştırılan Tulum Peynirlerinde Proteoliz", Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, (28.09.2016-01.10.2016), International Erzincan Symposium, 2016

"Çırpılmış Yoğurdun Bazı Kalite Nitelikleri Üzerine Bissap (Hibiscus sabdariffa L.) Marmeladı İlavesinin Etkisi", Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, Mehmet Ali Salık, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2017

"SÜT KÖKENLİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (28.11.2016-28.11.2016), Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi, 2016

"Geleneksel Peynir Çeşitlerimizden Erzincan Tulum Peynirinin Farklı Ambalaj Materyallerinde Olgunlaştırılması Üzerine Bir Araştırma", Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, (27.05.2009-29.05.2009), II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, 2009

"Civil Peynirde Ağır Metal Kontaminasyon Kaynağı ve Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Müge Köse (05.09.2017-08.09.2017), 2nd International Science Symposiumscience Festival (ıss2017), 2017

"FONKSİYONEL BİR GIDA KATKISI OLARAK Spirulina platensis", Ayla Arslaner, Zehra Türkoğlu (20.12.2019-22.12.2019), 1. Uluslararası Malatya Uygulamalı Bilimler Kongresi, 2019

"Bayburt İlinde Doğal Olarak Bulunan Kızamık Berberis vulgaris L Meyvesinin KullanımOlanakları ve Bileşim Ögelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Özlem Çakır, Ayla Arslaner, Kübra Akşehir, (28.04.2015-30.04.2015), iç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 2015

"Phthalate Migration From Food Package And Other Food Contact Plastics", Ayla Arslaner, Latife Betül Gül, Kübra Akşehir (30.06.2013-04.07.2013), Xııı Internationl Congress of Toxicology, 2013

"Nanoteknolojik Gıda Nanogıda Uygulamalarının Risk Değerlendirmesi", Ayla Arslaner, Kübra Akşehir (10.10.2012-12.10.2012), Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, 2012

"Yoğurt ve Sağlıklı Beslenme", Ayla Arslaner, (20.05.2015-23.05.2015), Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, 2015

"Erzıncan Tulum Cheese As A Geographıcal Indıcatıon", Ayla Arslaner, (24.10.2013-26.10.2013), The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2013

"The ice- cream production from lactose-free UHT milk", Cihat Özdemir, Salih Özdemir, Ayla Arslaner, Gencay Uğurlu, (19.04.2018-21.12.2018), The 4th International Symposium on “traditional Foodsfrom Adriatic to Caucasus, 2018

"İçme Sütü Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Geleneksel Gıdalar ve Coğrafi İşaretler", Lisans, Türkçe, 2

"Süt Bilimi ve Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Geleneksel Gıdalar", Lisans, Türkçe, 2

"Bilgisayara Giriş", Lisans, Türkçe, 4

"Gıda Koruma Yöntemleri ve Gıda Muhafazasında Yeni Uygulamalar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yeni Ürün Geliştirme (ö.ö./i.ö.)", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Mikrobiyolojisi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Yeni Ürün Geliştirme", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Mühendisliğine Giriş (ö.ö./i.ö.)", Lisans, Türkçe, 2

"Süt Bilimi ve Teknolojisi (ö.ö./i.ö.)", Lisans, Türkçe, 4

"Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Mikrobiyolojisi ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Geleneksel Gıdalar (ö.ö./i.ö.)", Lisans, Türkçe, 2

"Bitkisel Yağ Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Mühendisliğine Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Süt Fizik ve Kimyası", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Mikrobiyolojisi 1", Lisans, Türkçe, 5

"Genel Mikrobiyoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Süt Tesisi Kuruluş ve Organizasyonu (ö.ö./i.ö.)", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Mikrobiyolojisi 2", Lisans, Türkçe, 3

"Yeni Ürün Geliştirme", Lisans, Türkçe, 3

"Geleneksel Gıdalar ve Coğrafi İşaretler (ö.ö./i.ö.)", Lisans, Türkçe, 2

"Mezuniyet Çalışması 1 (ö.ö./i.ö.)", Lisans, Türkçe, 2

"İşletme Sanitasyonu", Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Mikrobyolojisi 2", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Biyoloji", Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Muhafaza Teknikleri", Lisans, Türkçe, 2

"Süt Ürünleri İşleme Mühendisliği", Lisans, Türkçe, 4

"Gıda Mühendisliğine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Mezuniyet Çalışması 2 (ö.ö./i.ö.)", Lisans, Türkçe, 2

"Mezuniyet Çalışması 1 (ö.ö./i.ö.", Lisans, Türkçe, 2

"Mezuniyet Çalışması", Lisans, Türkçe, 4

"İşletme Sanitasyonu (ö.ö./i.ö.)", Lisans, Türkçe, 2

"Mezuniyet Çalışması ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Süt Tesisi Kuruluş ve Organizasyonu", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Biyoteknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Mezuniyet Çalışması ı", Lisans, Türkçe, 2

"İşletme Sanitasyonu", Lisans, Türkçe, 2

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Komisyon Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Komisyon Başkanlığı"

"Dekan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Mühendislik Fakültesi Bilimsel Faaliyet Raporlarının ve İlgili İstatistiki verilerin Hazırlanması Komisyonu", Başkan 2010 -

"BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ KOMİSYONU", Üye

"Mühendislik Fakültesi İhale Komisyonu", Üye 2010 -

"Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Danışma Kurulu", Üye 2010 -

"Bayburt Üniversitesi Kütüphane Komisyonu", Üye 2011 -

"Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu", Üye 2009 -

"Bayburt Üniversitesi Yayın Alt Komisyonu", Üye 2010 -

"Gıda Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu", Başkan

"Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Kurulu", Üye 2009 -

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı UGKK (Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu) Süt ve Süt ürünleri Alt Komisyonu", Üye 2013 -

"YÜCİTA (Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı)", Üye 2012 -

"Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü", Yönetim Kurulu Üyesi 2013 -

"Gıda Mühendisliği Koordinasyon Kurulu", Üye

"Balacan Süt ve Süt Ürünleri A.ş.", Gıda Mühendisi, 1995-1997, Diğer

"Milli Eğitim Bakanlığı", Öğretmen, 1997-2009, Diğer

"TEŞEKKÜR BELGESİ (SEMPOZYUM DÜZENLEME)", Üniversite, Türkiye

"Teşekkür Belgesi (İdari Görev)", Üniversite, Türkiye

"Teşekkür Belgesi (Bilimsel Yayın)", Üniversite, Türkiye

"BAYBURT KARIN KAYMAĞI ÜRÜN KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÜRETİM STANDARDİZASYONU", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 28.03.2014-22.05.2016, 26000 TÜRK LİRASI

"Erzincan Tulum Peynirinden Laktik Asit Bakterilerinin Lab İzolasyonu Moleküler Metotlarla Tanımlanması Ve Ekzopolisakkarit Eps Üretim Potansiyellerinin Genetik Olarak Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.08.2015-13.02.2016, 6000 TÜRK LİRASI

"CİVİL PEYNİRİNDE AĞIR METAL KONTAMİNASYON KAYNAĞI VE DÜZEYİNİN BELİRLENMESI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", TRABZON ÜNİVERSİTESİ, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.02.2015-26.02.2016, 6000 TÜRK LİRASI

"Stevia ve Bal Ilavesi Ile Üretilen Sade ve Kakaolu Yoğurt Dondurmalarinin Bazi Kalite Nitelikleri ve Termal Özelliklerinin Tespit Edilmesi", Doktor Öğretim Üyesi, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.03.2018, 4995.08 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlinde Doğal Olarak Yetişen Kara Kuşburnu (Rosa pimpinellifolia L.), Kırmızı Kuşburnu (Rosa canina L.), Karamuk (Berberis vulgaris L.) ve Ekşi Elma (Malus sylvestris MİLLER) İlavesi İle Üretilen Probiyotik Dondurmanın Bazı Biyokimyasal, Mikrobiyolojik, Duyusal ve Fonksiyonel Niteliklerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.05.2018-17.02.2020, 6000 TÜRK LİRASI

"Resveratrol İlavesi ile Üretilen Probiyotik (Lactobacillus acidophilus) Yoğurtların probiyotik raf ömrü ve bazı kalite niteliklerinin incelenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.02.2018-03.09.2019, 3500 TÜRK LİRASI

"FARKLI SÜTLERDEN GELENEKSEL YÖNTEM VE ISIL İŞLEM UYGULANARAK ÜRETİLEN VE FARKLI AMBALAJ MATERYALLERİNDE OLGUNLAŞTIRILAN ERZİNCAN TULUM PEYNİRLERİNDE BAZI KALİTE NİTELİKLERİNİN TESPİTİ", Profesör, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.11.2008-31.10.2010, 10000 TÜRK LİRASI

"YOĞURT ÜRETİMİNDE PEYNİRALTI SUYU TOZUNUN YAĞSIZ SÜT TOZU YERİNE KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI", Profesör, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.10.2001-01.09.2002, 26000 TÜRK LİRASI

"Cimin Üzümü (vitis Vinifera l.) ve Kemah Cevizi (juglans Regia l.) Karışımı (saruç) İle Üretilen Probiyotik (saccharomyces Boulardii) Dondurmaların Bazı Kalite Özellikleri", Yüksek Lisans, Mehmet Ali Salık

"Modern Teknikle Üretimi Gerçekleştirilen Bayburt Karın Kaymağının Bazı Biyokimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleptik Özelliklerinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Emin Ustaoğlu

"Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi", Yüksek Lisans, Nurseda Kurtoğlu

"Farklı Üretim Teknikleri İle Elde Edilen Peynir Mayasının (rennet) Erzincan Tulum Peyniri Kalite Niteliklerine Etkisi", Yüksek Lisans, Özgenur Türkmen

"Farklı Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Algısı ve Davranışlarının Belirlenmesi", Yüksek Lisans, Hatice Karadeniz

"Türkiye`de Üretilen İşlenmiş Süt ve Bazı Süt Ürünleri İle Giresun Yöresinde Üretilen Çiğ Sütlerin Aflatoksin m1 Düzeylerinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Esra Saraç

"Resveratrol İlavesinin Klasik ve Probiyotik Kültür Kullanılarak Üretilen Yoğurtların Bazı Kalite Nitelikleri Üzerine Etkisi", Yüksek Lisans, Zehra Türkoğlu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2009 Doçent Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2002 - 2008 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği (dr), Atatürk Üniversitesi
2000 - 2002 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1991 - 1995 Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi