Mobile Logo Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Fakülte Bilimsel Faaliyet Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doktor Öğretim Üyesi Çağatay TEKE Başkan
Profesör Doktor Musa ARTAR Üye
Doçent Doktor Ayla ARSLANER Üye
Doktor Öğretim Üyesi Erman Kadir ÖZTEKİN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Alptekin ENGİN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Duygu TEKİN Üye
Araştırma Görevlisi Doktor Murat KARADENİZ Üye
Araştırma Görevlisi Doktor Hüseyin KÖKSAL Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı