Makale

 1. Gülden Bahadır, Akıncı Mehmet Ali, Kaplan Kadir,"Fransa’daki İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Derslerindeki Çok Düzeyli Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Hakkında Öğretmen Görüşleri",Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.5,pp:332 - 358, 2023
 2. Gülden Bahadır, Demirel Osman, Demirer Emre,"Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Açısından İncelenmesi",Trakya Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi,vol.13,no:3,pp:2016 - 2031, 2023
 3. Gülden Bahadır,"Taşlıcalı Yahya’nın “bana” Redifli Gazelinin Şerhi",RESEARCHER,vol.8,no:1,pp:71 - 85, 2020
 4. Gülden Bahadır,"Fransa’da İki Dilli Öğrencilere Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Dil Öğretiminde Kültürden Yararlanma Durumları",Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.7,no:3,pp:548 - 569, 2023
 5. Gülden Bahadır, Demirel Osman,"Öğreticilere Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürün Yeri ve İşlevleri",International Journal of Language Academy,vol.11,no:2,pp:478 - 498, 2023
 6. Gülden Bahadır,"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Kültürel Boyutunu Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi Meta-Sentez Çalışması",Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi,vol.8,pp:15 - 44, 2023
 7. Gülden Bahadır,"Fransa’da İki Dillilerin Türkçe Derslerinde Kültürel İçerik Olarak Soküm’den ve Folklordan Yararlanılması",Celal Bayar University Journal of Social Sciences,vol.21,no:2,pp:219 - 242, 2023
 8. Gülden Bahadır, Ayhan Ömer,"Okul Sözlüklerinin Nitelik ve Nicelikleri Üzerine 7. Sınıf Seviyesi Çerçevesinde Bir İnceleme",Sinop Sosyal Bilimler Dergisi,vol.7,no:1,pp:671 - 699, 2023
 9. Gülden Bahadır, Çetinkaya Bayram,"Değerler Eğitimi Açısından Yavuz Bahadıroğlu'nun Çocuk Romanları ve Hikâyeleri",EKEV Akademi Dergisi,no:94,pp:37 - 51, 2023
 10. Gülden Bahadır, Kaplan Kadir,"Türkçe Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile İlgili Görüşleri",Korkut Ata Turkiyat Arastirmalari Dergisi,vol.10,pp:14 - 31, 2023
 11. Gülden Bahadır,"Fransa’da İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Kullanılan Etkinlik Bültenlerinin Kültürel Açıdan İncelenmesi",RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi,no:31,pp:1 - 20, 2022
 12. Gülden Bahadır, Kaplan Kadir,"Middle School Students' Views on Distance Education: Turkish Language Teaching Under the Shadow of Covıd-19 Pandemic",Educational Policy Analysis and Strategic Research,vol.17,no:2,pp:91 - 113, 2022
 13. Kaplan Kadir, Gülden Bahadır,"Öğretmen Görüşlerine Göre Salgın (Covıd-19) Dönemi Uzaktan Eğitim Ortamında Türkçe Eğitimi",RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,no:24,pp:233 - 258, 2021
 14. Gülden Bahadır,"Türkçe Ders Kitaplarında Kültür Temelli Hazırlanan Etkinlikler Üzerine Bir İnceleme",Journal of Turkish Studies,vol.13,no:11,pp:1635 - 1652, 2018
 15. Temizyürek Fahri, Gülden Bahadır,"8. Sınıf Öğrencilerinin Türk Kültürünü Benimseyebilmeleri Açısından Okulların ve Eğitim Sistemimizin İşlevselliği",Journal of Turkish Studies,vol.13,no:4,pp:1193 - 1210, 2018
 16. Gülden Bahadır,"Türkçede "yürümek" Kavramının Anlam Bilimsel Seyri Üzerine Bir Araştırma",Route Educational and Social Science Journal,vol.7,no:10,pp:131 - 143, 2020
 17. Nurlu Muammer, Gülden Bahadır,"Kültür Aktarımı Çerçevesinde Ortaokul Öğrencilerinin Türk ve Yabancı Müziklere Bakışının İncelenmesi",Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,vol.7,no:1,pp:9 - 24, 2017
 18. Gülden Bahadır, Kaplan Kadir,"Intangible Cultural Heritage Elements in the Visuals of the 6th Grade Turkish Textbook",Journal of Language and Linguistic Studies,vol.15,no:1,pp:291 - 306, 2019
 19. Kaplan Kadir, Gülden Bahadır,"Oğuz Atay’ın “bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan” İsimli Eserinde Yer Alan Lider Öğretmen Özellikleri",international journal of languages education and teaching,vol.5,no:4,pp:115 - 136, 2017
 20. Gülden Bahadır,"Comparison of Grammar Curriculum Learning Outcomes and Teachers' Views in Terms of the Effect of L1 on L2 Learning",Journal of Language and Linguistic Studies,vol.17,no:1,pp:205 - 221, 2021
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk