Öğrenim Bilgileri

  1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2011 - 2014
  2. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (DR), Doktora, 2015 - 2019
  3. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2005 - 2007
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk