Başkanlığımızda 2023-2024 Akademik Yılı İç Tetkiki/Akran Değerlendirmesi Gerçekleştirildi

Başkanlığımızda 2023-2024 Akademik Yılı İç Tetkiki/Akran Değerlendirmesi Gerçekleştirildi

     Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2023-2024 akademik yılı ISO 9001:2015 Standardı ve YÖKAK Hizmet Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen iç tetkik/akran değerlendirmesi 11 Haziran 2024 Salı saat 13:30'da kütüphane toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımızın kalite yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Daire Başkanımız Arif ERKUL, Tetkik Heyeti Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eda ADATEPE, Tetkik Heyeti Üyeleri ve Birim Kalite Komisyonu Üyeleri katılım sağlamıştır.

     Tetkik sürecinin başlangıcında, Tetkik Heyeti Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eda ADATEPE tarafından, birim yöneticimiz Daire Başknaı Arif ERKUL’a liderlik, yönetişim ve kalite başlıkları altında çeşitli sorular yöneltilmiştir. Bu sorular başkanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini ölçmeye yönelik olmuştur. Daire Başkanımız bu sorulara verdiği yanıtlarla, fakültemizin mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi sunmuştur.

     Akabinde, tetkik heyeti üyeleri fakültemizin Kalite Yönetim Sistemi (KYS) dokümanlarını ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Bu inceleme, KYS dokümanlarının ISO 9001:2015 standardına ve YÖKAK akreditasyon kriterlerine uygunluğunu doğrulamayı amaçlamıştır. Doküman incelemesinin yanı sıra, fakültemizin laboratuvarları da denetime tabi tutulmuştur.

     Tetkik süreci, Tetkik Heyeti Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eda ADATEPE tarafından yapılan kapanış konuşması ile sonlandırılmıştır. Kapanış konuşmasında, tetkik sırasında tespit edilen bulgular ve iyileştirme önerileri paylaşılmış, başkanlığımızın güçlü yönleri ve gelişmeye açık alanları üzerinde durulmuştur.

     Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak, tetkik sürecine katkılarından dolayı Tetkik Heyeti'ne ve birim kalite ekibimize teşekkür ederiz. Tetkik sürecinde elde edilen geri bildirimler, başkanlığımızın kalite yönetim sistemini daha da geliştirme ve mükemmelliği hedefleme yolunda önemli birer rehber olacaktır.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı