Mevzuat
KANUNLAR
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İçin TIKLAYINIZ.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İçin TIKLAYINIZ.
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İçin TIKLAYINIZ.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İçin TIKLAYINIZ.

YÖNETMELİKLER 
Taşınır Mal Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.

YÖNERGELER
Kütüphane Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı