Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
BİDR Değerlendirme Toplantısı
Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecinde 2024 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu
hazırlık süreçlerinde kullanılmak üzere, birimlerde gerçekleştirilen kalite süreçlerinin raporlanması
için 2023-2024 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu'nun oluşturulabilmesi adına Doç. Dr. Esmeray ALACADAĞLI, Ölçüt Başkanları ile BİDR yazım kılavuzu oluşturuldu.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı