Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İSTATİSTİKSEL VERİLER
Bayburt Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kalite Anketlerine ait istatistiksel veriler :

 Bayü İdari Personel Anket Verileri
 Bayü Akademsiyenler Anket Verileri
 Bayü Fakülte ve Myo Öğrenci Memnuniyet Anket Verileri
 Bayü Diğer Hizmetler Anket Verileri
 Bayü Dış Paydaş Anket Verileri
Yayın Tarihi: 
Yukarı