Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İSTATİSTİKSEL VERİLER
Bayburt Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kalite Anketlerine ait istatistiksel veriler :

 Bayü İdari Personel Anket Verileri
 Bayü Akademsiyenler Anket Verileri
 Bayü Fakülte ve Myo Öğrenci Memnuniyet Anket Verileri
 Bayü Diğer Hizmetler Anket Verileri
 Bayü Dış Paydaş Anket Verileri
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı