Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Bayburt Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü olarak 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 5. maddesinin I bendi uyarınca okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil derslerinin Bayburt Üniversitesinde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktayız.

Eğitim ve öğretimde; öğrenci merkezli, yenilikçi, çağdaş değerlere uygun ve katılımcı bir yapıya sahip olan üniversitemizin misyon, vizyon ve değerlerine entegre bir şekilde sizlerin daha iyi bir eğitim almasını sağlamayı hedeflemekteyiz. Üniversitemiz, ortak derslerin yürütülmesinde kullandığı uzaktan eğitim sistemi ve canlı ders video kayıtları sayesinde zaman ve mekân algısını ortadan kaldırarak dezavantajlı grupların da eğitim ve öğretimden faydalanmasına, derslerini tekrar edebilmesine ve eksik olduğu konuları tamamlayabilmesine imkân sağlamaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz istedikleri her ortamda derslerini takip edebilmekte, bölgesel, yerel, iklimsel vb. sorunlardan daha az etkilenmektedirler.

Bu açıdan Bayburt Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü olarak çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde eğitim alabilmeniz için tam öğrenme modeliyle sizleri hayata, mesleğe ve topluma donanımlı bireyler olarak hazırlamayı amaçlamaktayız.

Bu vesileyle siz değerli öğrencilerimize hayatın her safhasında başarılar diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Doç. Dr. Serdar GÖKTAŞ
​​​​​​​Ortak Dersler Bölüm Başkanı

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı