Genel Bilgiler

Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı, Üniversitemiz Senatosunun 11/02/2022 tarih ve 2022/03 sayılı oturumunda alınan Senato Kararı ile Rektörlüğümüze bağlı akademik bölüm olarak kurulmuştur.

Bölümümüz, Bayburt Üniversitesinin ilgili bölümlerinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil ortak derslerinin okutulması görevini yürütmektedir.

2024 yılı itibariyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil olarak üç alt birim, 8’i akademik 2’si idari olmak üzere toplam 10 personelle çalışmalarını sürdürmektedir.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı