Doktor Öğretim Üyesi Bülent Bayraktar

"Serum Β-Carotene Levels of the Local Black Cattle in Lactation Period, Dry Period and Different Ages, Seasons-2019", Bülent Bayraktar, Ayşe Arzu Yiğit, Hüsamettin Ekici, Journal of Veterinary Science Medical Diagnosis, 2019

"EFFECTS OF VARYING ESSENTIAL OIL MIXTURE CONCENTRATIONS APPLIED UNDER CONDITIONS OF DIFFERENT TEMPERATURE STRESS ON CARDIAC MARKERS AND OTHER BLOOD PARAMETERS", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Brazilian Journal of Poultry Science, 2019

"Effects of an essential oil mixture added to drinking water for temperature-stressed broilers: performance, meat quality, and thiobarbituric acid-reactive substances", Emre Tekce, Kübra Çinar Topçu, Bülent Bayraktar, Çiğdem Takma, Mehmet Gül, Journal of Applıed Poultry Research, 2019

"Leptin Hormonun Bazı Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisininİncelenmesi", Bülent Bayraktar, Tahsin Uzun, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019

"Investigation of the Effects of Some Herbal Extremely Serum Uric Acid Level Added in Drinking Waters in Brolier under Heat Stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Journal of Veterinary Science Medical Diagnosis, 2018

"Examination of the Effect of Pregnancy on Serum ApelinLevel, Breed, Gender and Body Condition Score", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar, Sevil Bayraktar, Acta Physiologica, 2018

"Effect of Season, Age, Pregnancy and Lactation on Serum β-Carotene Levels in Domestic Cattle Breeds", Bülent Bayraktar, Ayşe Arzu Yiğit, Hüsamettin Ekici, Acta Physiologica, 2018

"Investigation of the Effect of Some Herbal Extracts Used in Different Ratios on Serum Iron Level in Experimentally Heat Stress Created in Broiler", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, 2018

"Bayburt’ta Organik Tarım ve Hayvancılığın Mevcut Durumu", Bülent Bayraktar, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2017

"EFFECTS OF RACE, GENDER, BODY CONDITION SCORE AND PREGNANCY ON SERUM APELIN LEVELS IN EWE-2019", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Çiğdem Takma, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar, Tarim Bilimleri Dergisi-journal of Agricultural Sciences

"ANTİDİABETİK,ANTİOKSİDATİF BİR ETKİYE SAHİP ADİNOPEKTİN HORMONUN FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ .", Bülent Bayraktar, (30.10.2018-03.11.2018), IV. International Academic Researchcongress (ınes), 2018

"GHRELİN HORMON FİZYOLOJİSİ VE ENDOKRİNOLOJİK, FİZYOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, (30.10.2018-03.11.2018), IV. International Academic Researchcongress (ınes), 2018

"KANATLI HAYVAN BESLEMESİNDE KALSİYUM FOSFOR DENGESİNİN FİZYOLOJİK ROLÜ VE PATOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Doğu Murat, Ayten Aşkın Kılınç, Bahadır Kılınç (30.11.2018-02.12.2018), II. Uluslararasi Gevher Nesibe Saglik Bilimleri Kongresi, 2018

"OMENTİN MOLEKÜLÜNÜN VÜCUTTAKİ FİZYOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, (30.10.2018-03.11.2018), IV. International Academic Researchcongress (ınes), 2018

"SICAKLIK STRESİ ALTINDA BESLENEN BROİLER IÇME SULARINA KATILAN ESANSİYEL YAĞ ASİDE KARIŞIMININ BAĞIRSAK PH VE MİKROFLORASI ÜZERİNE ETKİSİ", Emre Tekce, Kübra Çinar Topçu, Bülent Bayraktar, Çiğdem Takma, Mehmet Gül, (25.08.2018-26.08.2018), Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"TÜMÖR NEKROZ FAKTÖRÜ (TNF-a ) FİZYOLOJİK, BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Ayten Aşkın Kılınç, Bahadır Kılınç (30.11.2018-02.12.2018), II. Uluslararasi Gevher Nesibe Saglik Bilimleri Kongresi, 2018

"ADACIK NAKLİNİN BAŞARILI OLMASI İÇİN GEREKLİ İMMUN BASKILAYICI TEDAVİLER", Bülent Bayraktar, Gül Bahar Böyük, Sevil Bayraktar (25.08.2018-26.08.2018), Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"ADİPOZ DOKUDAN SALGILANAN ANTİKANSEROJENİK BİR AJAN VE POTENT ANJİYOGENİK BİR ETKİYE SAHİP APELİN HORMONUN FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, (25.08.2018-26.08.2018), I. Uluslararası Ahtamara Multidisipliner Kongresi, 2018

"INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ROBOTIC SYSTEMS ON HERD HEALTH AND PROTECTION IN LIVESTOCK", Vecihi Aksakal, Bülent Bayraktar, Emre Tekce, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Kanatlılarda Sıcaklık Stresine Bağlı Olarak Şekillen Fizyolojik Ve Biyokimyasal Değişikliklerin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Ayten Aşkın Kılınç, (30.11.2018-02.12.2018), II. Uluslararasi Gevher Nesibe Saglik Bilimleri Kongresi, 2018

"KANATLILARDA OSTEOMYELİTİS ENFEKSİYONU VE FİZYOLOJİK, BİYOKİMYASAL, PATOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Ufuk Ülker, Bahadır Kılınç, Ayten Aşkın Kılınç (30.11.2018-02.12.2018), II. Uluslararasi Gevher Nesibe Saglik Bilimleri Kongresi, 2018

"Antikanserojenik, İmmunmodülator ve Antioksidan Bir Etkiye Sahip Beta-Karoten Molekünün Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, (04.05.2018-05.05.2108), Iı.multidisipliner Çalışmalar Kongresi-adana, 2108

"LEPTİN HORMONU FİZYOLOJİSİ, BAZI FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, (04.05.2018-05.05.2018), Iı.uluslarası Multidisipliner Çalışmaları, 2018

"Alternatif Doğal Büyütme Faktörü Ve Bir Apiterapi Ürünü Propolisin Beslenme Ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, (16.12.2017-17.12.2017), I.ulusal Apiterapi Kongresi-türkıye Ukrayna Apıterapı Zırvesı-istanbul, 2017

"KANATLI HAYVAN BESLEMESİNDE GÜMÜŞ NANONANOPARTİKÜLLERİN KULLANIMI", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Vecihi Aksakal, Betül Aydın, (17.04.2019-21.04.2019), V. Scinece, Technology And Innovation Kongresi (ınes - 2019), 2019

"VAZOAKTİF İNTESTİNAL PEPTİT (VİP) HORMONU FİZYOLOJİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Sevil Bayraktar (17.04.2019-21.04.2019), V. Scinece, Technology And Innovation Kongresi (ınes - 2019), 2019

"AKUT İNFLAMASYON BELİRTECİ PENTRAKSİN FİZYOLOJİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Sevil Bayraktar (17.04.2019-21.04.2019), V. Scinece, Technology And Innovation Kongresi (ınes - 2019), 2019

"Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (Bdnf) Hormonu Fizyolojisi veFizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"KANSERDE SİRKADİYEN RİTİM VE KORTİZOL SİRKADİYEN RİTİM FİZYOLOJİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Sevil Bayraktar (17.04.2019-21.04.2019), V. Scinece, Technology And Innovation Kongresi (ınes - 2019), 2019

"Doğu Karadeniz Bölgesinde Organik Tarım Ve Hayvancılığın Başkenti Olmaya Hazır Bayburt Şehrinde Organik Tarım Ve Hayvancılığın Gelişim Süreci", Bülent Bayraktar, (27.09.2017-29.09.2017), I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017

"VASPİN HORMON FİZYOLOJİSİ VE BAZI FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Sevil Bayraktar (17.04.2019-21.04.2019), V. Scinece, Technology And Innovation Kongresi (ınes - 2019), 2019

"Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve EnerjiRegülasyonunda Rolü Bulunan İrisin, Preptin, Adropin Hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (Bdnf) Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Sevil Bayraktar, Ayten Aşkın Kılınç, Tahsin Uzun (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"HAYVAN BESLENMESİNDE KULLANILAN KAROTENOİDLERİN BESİ PERFORMANSI VE FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Sevil Bayraktar (17.04.2019-21.04.2019), V. Scinece, Technology And Innovation Kongresi (ınes - 2019), 2019

"DENEYSEL SICAKLIK STRESİ OLUŞTURULANBILDIRCINLARDA PROBİYOTİK, MORİNGA OLİFERA UÇUCUYAĞININ SERUM APELİN, BEYİN KAYNAKLİ NÖTROFİKFAKTÖR (BDNF), KARDİYAK TROPONİN SEVİYESİ,HİPOKAMPAL NÖRON SAYISI VE KARDİYOPROTEKTİF,NÖROPROTEKTİF ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Ufuk Ülker, Sevil Bayraktar, Cemil Gökşat Kotan (05.09.2019-08.09.2019), 8th. Internatıonalconference Onmathematıcs, Engıneerıng, Natural And Medıcal Scıences, 2019

"ENEY HAYVANLARINDA FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER VE SIK GÖRÜLEN BAZI BAKTERİYEL HASTALIKLARIN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Sevil Bayraktar, Ufuk Ülker, Gökşat Cemil Kotan (05.09.2019-08.09.2019), İnternatıonal Journal on Mathematıcs, Engıneerıng Natural Scıences-2019, 2019

"ADİPOZ DOKUDAN SALGILANAN RESİSTİNİN HORMONUN FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, (30.10.2018-03.11.2018), IV. International Academic Researchcongress (ınes), 2018

"ENERJİ DENGESİ MODÜLATÖRÜ VE ANOREKSİJENİK FAKTÖR NESFATİN-1 NÖROHORMONU FİZYOLOJİSİ", Bülent Bayraktar, Sevil Bayraktar (17.04.2019-21.04.2019), V. Scinece, Technology And Innovation Kongresi (ınes - 2019), 2019

"Koyunlarda Serum Apelin Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar (25.08.2018-26.08.2018), I. Uluslararası Ahtamara Multidisipliner Kongresi, 2018

"Enerji Homeostazisinin Düzenlenmesinde Ghrelin Ve ObestatinHormon Dengesi ve Fizyolojilerinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Harun Öztüfek (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"Tau Proteinin Merkezi Sinir Sistemindeki Fizyolojik Rolününİncelenmesi", Bülent Bayraktar, Harun Öztüfek (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"MELATONİN KORTİZOL İNDEKSİ FİZYOLOJİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Sevil Bayraktar (17.04.2019-21.04.2019), V. Scinece, Technology And Innovation Kongresi (ınes - 2019), 2019

"DENEY HAYVANLARINDA FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASALPARAMETRELER VE SIK GÖRÜLEN BAZI BAKTERİYEL HASTALIKLARIN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Ufuk Ülker, Sevil Bayraktar, Cemil Gökşat Kotan (05.09.2019-08.09.2019), 8th. Internatıonalconference Onmathematıcs, Engıneerıng, Natural And Medıcal Scıences, 2019

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Broiler Içme Sularına Katılan Esansiyel Yağ Asidi Karışımının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Mehmet Gül, Kübra Çınar (03.05.2018-06.05.2018), Uluslararasi Tarim Kongresi-komrat-moldova, 2018

"Sıcaklık Stresi İle İ̇ndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Serum Demir Düzeyine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Mehmet Gül, (04.05.2018-05.05.2018), Iı.multidisipliner Çalışmalar Kongresi-adana, 2018

"Sirkadiyen Ritim Fizyolojisi Ve Fizyolojik Melatonin Ritmininİncelenmesi", Bülent Bayraktar, Yunus Emre Zengin (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler ÜzerindekiEtkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Yunus Emre Zengin, Ayten Kılınç Aşkın (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"Kemik Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Tahsin Uzun, Ayten Aşkın Kılınç (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"DENEYSEL SICAKLIK STRESİ OLUŞTURULAN BILDIRCINLARDA PROBİYOTİK, MORİNGA OLİFERA UÇUCU YAĞININ SERUM APELİN, BEYİN KAYNAKLİ NÖTROFİK FAKTÖR (BDNF), KARDİYAK TROPONİN SEVİYESİ, HİPOKAMPAL NÖRON SAYISI VE KARDİYOPROTEKTİF, NÖROPROTEKTİF ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Mehmet Gül, Vecihi Aksakal, Ufuk Ülker, Ayten Aşkın Kılınç (05.09.2019-08.09.2019), İnternatıonal Journal on Mathematıcs, Engıneerıng Natural Scıences-2019, 2019

"Sıcaklık Stresi İle İndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Serum Transferrin Seviyesine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Mehmet Gül, (19.04.2018-22.04.2018), I. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi-istanbul, 2018

"Effects Of Essential Oil Mixture To Some Hematological Blood Parameters Of Broiler Water Under Temperature Stress", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Mehmet Gül, Kübra Çınar (25.04.2018-27.04.2018), I.uluslararasi Gap Tarim ve Hayvancilik Kongresi-şanlıurfa, 2018

"Investigation of the Effect of Some Plant Extracts on Serum Lipase Used in Drinking Waters at Different Rates in Heat Stress Induced Broiler", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Kübra Çınar (25.04.2018-27.04.2018), I.uluslararasi Gap Tarim ve Hayvancilik Kongresi-şanlıurfa, 2018

"HASTALIKLARIN ETKİN TEDAVİSİNDE HÜCRE ARASI SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI VE JAK-STAT YOLAĞI FİZYOLOJİK ROLÜNÜN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Banu Atalay, Sevil Bayraktar (25.08.2018-26.08.2018), Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"Mortalite Ve Morbitidede Prognostik Risk Belirteci KardiyakTroponinlerin Fizyolojik Rolünün İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Tahsin Uzun (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"CHEMERİN HORMON FİZYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Sevil Bayraktar (17.04.2019-21.04.2019), V. Scinece, Technology And Innovation Kongresi (ınes - 2019), 2019

"Investigation of The Effect of Some Herbal Extracts On Erythrocyte Distribution Widths Of Broiler Induced By Heat Stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Kübra Çınar (25.04.2017-27.04.2017), I.uluslararasi Gap Tarim ve Hayvancilik Kongresi-şanlıurfa, 2017

"INTERLÖKİN-6 (IL-6) FİZYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Sevil Bayraktar (17.04.2019-21.04.2019), V. Scinece, Technology And Innovation Kongresi (ınes - 2019), 2019

"Kemik Metabolizması Fizyolojisi Ve İzlenirliğine Yönelik KemikMarkerlerin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Yunus Emre Zengin (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", Kemik Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu, EKİN YAYINEVİ, BÜLENT KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 366-372, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"BİLİM VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI 2019", KANSERDE SİRKADİYEN RİTİM VE KORTİZOL SİRKADİYEN RİTİM FİZYOLOJİSİNİN İNCELENMESİ, ÇİZGİ KİTABEVİ, SABAHATTİN ÇİFTÇİ, 978-605-196-339-6, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", Enerji Homeostazisinin Düzenlenmesinde Ghrelin, EKİN YAYINEVİ, BÜLENT KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 359-365, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Turkey Vision: Multidisciplinary Studies 2019", Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Hormonu Fizyolojisi ve FizyolojikSistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, EKİN YAYINEVİ, Bülent KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 342-347, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisininİncelenmesi, EKİN YAYINEVİ, Bülent KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 355-358, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Poultry", Investigation of the Effects ofSome Herbal Extracts Used inDifferent Ratios on Meat Fatty Acid Profile Level in Experimental Heat Stress Created in Broilers, İNTECHOPEN, 978-1789238198, 1-12, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", Sirkadiyen Ritim Fizyolojisi ve Fizyolojik Melatonin Ritminin İncelenmesi, EKİN YAYINEVİ, BÜLENT KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 348-354, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"SAĞLIK BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI 2018", OMENTİN MOLEKÜLÜNÜN VÜCUTTAKİ FİZYOLOJİK ETKİLERİNİNİNCELENMESİ, ÇİZGİ KİTAP EVİ, Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT, 978-605-196-228-3, 111-114, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"AKADEMİSYEN YAYINEVİBİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI TEMEL SAĞLIKBİLİMLERİ", Antidiyabetik, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Özkan OĞUZ, 978-605-258-051-6, 163-170, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"SAĞLIK BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI 2018", ADİPOZ DOKUDAN SALGILANAN REZİSTİN HORMONUN FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Çizgi Kitabevi, Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT, 978-605-196-228-3, 16-18, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 4

"Medeni Usul Hukuku", Önlisans, Türkçe, 6

"Medeni Hukuk", Önlisans, Türkçe, 4

"Mesleki Uygulama 1", Önlisans, Türkçe, 8

"Anatomi", Önlisans, Türkçe, 16

"Anatomi ı", Önlisans, Türkçe, 4

"Sağlık Hukuku", Önlisans, Türkçe, 8

"Anatomi ıı", Önlisans, Türkçe, 4

"Göz Anatomisi ve Fizyolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Göz Optiği ve Refraksiyonu", Önlisans, Türkçe, 4

"Mesleki Uygulama 2", Önlisans, Türkçe, 8

"İlk Yardım", Önlisans, Türkçe, 3

"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 8

"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 6

"İcra ve İflas Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

"Fizyoloji", Lisans, Türkçe, 4

"İlk ve Acil Yardım", Lisans, Türkçe, 5

"iş Hukuku", Lisans, Türkçe, 6

"İlk ve Acil Yardım", Lisans, Türkçe, 8

"Hukukun Temel Kavramları", Lisans, Türkçe, 6

"İdare Hukuku", Lisans, Türkçe, 4

"Anatomi ı", Lisans, Türkçe, 4

"Fizyoloji ı", Lisans, Türkçe, 4

"Hayvan Genetiği ve Üreme Fizyolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Genel Fizyoloji-2", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Endokrin Sistem Fizyolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Genel Fizyoloji-1", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Dekan Yardımcısı"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Kalite Kurulu Üyeliği"

"Komisyon Üyeliği"

"Bölüm Bşk."

"Endocrine Society", Üye

"American Physiological Society", Üye

"Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD)", Üye

"Kök Hücre Derneği", Üye

"Gümüşhane Köse İlçe Tarım Müdürlüğü", VETERİNER HEKİM, 2006-2009, Kamu

"Düzce Akçakoca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü", VETERİNER HEKİMİ, 2009-2010, Kamu

"Medikal Veteriner Kliniği", VETERİNER HEKİMİ, 1997-1999, Ticari (özel)

"Gümüşhane Köse İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı", VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ, 2000-2006, Kamu

"Gümüşhane Köse İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı", VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ, 1998-2000, Kamu

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı", BAYBURT İL GIDA TARIM MÜDÜRLÜĞÜ-İL MÜDÜR YARDIMCISI, 2015-2017, Kamu

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı", İLÇE MÜDÜRÜ, 2010-2015, Kamu

"2019 YILI EN İYİ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ", World Research Council, United Medical Council, RULA AWARDS IJRULA, Kamu, Hindistan

"Deneysel Sıcaklık Stresi Oluşturulan Keklik ve Bıldırcınlarda Probiyotik, Moringa Olifera Uçucu Yağının Serum Apelin, Tau Proteinleri, Beyin Kaynakli Nötrofik Faktör (BDNF), Kardiyak Troponin Seviyesi, Hipokampal Nöron Sayısı ve Kardiyoprotektif, Nöroprotektif Etkisinin İncelenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.06.2019-14.11.2019, 16.971, 78 TÜRK LİRASI

"Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve Enerji Regülasyonunda rolü bulunan İrisin, Adropin,Preptin hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (BDNF) Seviyesi, Hematolojik ve Lipit, Metabolik Profili Üzerine Yaş, Cinsiyet, Irk, Vücut Kondüsyon Skoru Etkisinin İncelenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.12.2018-28.03.2019, 13, 000.00 TÜRK LİRASI

"Sıcaklık stresi altında beslenen broylerlerin içme sularına Farklı Seviyelerde ilave edilen uçucu yağ asidi karışımının besi performansı, kan serumu, et kalitesi ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.12.2017-04.06.2018, 9, 441.46 TÜRK LİRASI

"Yerli Sığır Irklarında Serum ß-Karoten Düzeyi ÜzerineMevsim, Yaş, Gebelik ve Laktasyonun Etkisi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 15.03.2015-15.03.2016, 22.700 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlinde Yetiştiştirilen Koç Katım Dönemi Öncesindeki Koyunlarda Serum Apelin Üzerine Irk ve VücutKondisyon Skorunun Etkisinin İncelenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.12.2017-01.10.2018, 8497 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Lisans Hukuk Fakültesi Hukuk PR. (ücretli), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
2015 - 2018 Lisans Hukuk Fakültesi, Kosova İliria Kraliyet Üniversitesi
2011 - 2017 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji (dr) (veteriner), Kırıkkale Üniversitesi
2010 - 2012 Önlisans Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Eğitimi PR., Anadolu Üniversitesi
2001 - 2006 Lisans Veteriner Fakültesi, Atatürk Üniversitesi
1998 - 2000 Önlisans Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Uludağ Üniversitesi