Mobile Logo Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Mahir KADAKAL Başkan
Doçent Doktor Murat ÇOLAK Üye
Doktor Öğretim Üyesi Fatih KAYA Üye
Doçent Doktor Özkan DAYI Üye
Doktor Öğretim Üyesi Erman Kadir ÖZTEKİN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Musa KAYA Üye
Genel Sekreter Yardımcısı Cuma AYTEMÜR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Kübra ÇİNAR TOPÇU Üye
Bilgisayar İşletmeni Fatma KÖSE Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ  birimi yürütmektedir.

        DAYANAK
       
BAYÜ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemleri Yönergesi

       
Yukarı