Makale

  1. Kahya Cem,"Adalet Mülkün Temeli Midir? Politik Kayırmacılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi",SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL,vol.7,no:54,pp:3540 - 3545, 2021
  2. Kahya Cem,"Örgütsel Sessizliği Kırmanın Bir Yolu Olarak Örgütsel Demokrasi",SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL,vol.7,no:91,pp:5453 - 5458, 2021
  3. Kahya Cem,Dağcı Abdullah,"Dindarlığın Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Rolü",Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,no:12,pp:461 - 483, 2015
  4. Kahya Cem,Kesen Mustafa,"The Effect of Perceived Organizational Support on Work to Family Conflict: a Turkish Case",Research Journal of Business and Management,vol.1,no:2,pp:139 - 148, 2014
  5. Kahya Cem,"Örgütsel Sinizm İş Performansını Etkiler Mi? İş Tatmininin Aracılık Etkisi",Global Journal of Economics and Business Studies,vol.2,no:3,pp:34 - 46, 2013
  6. Kahya Cem,İmamoğlu İlyas Kays,"Sosyo-Demografik Özellikler ve Girşimcilik İlişkisinin Yerel Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi: Bayburt İli Örneği",Akademik Bakış Dergisi,no:38,pp:1 - 14, 2013
  7. Karcıoğlu Fatih,Kahya Cem,Buzkan Kemal,"Çatışma Yönetim Stratejisinin Tahmin Edicileri Olarak Örgütsel Kültür Tipleri",Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.26,no:1,pp:77 - 91, 2012