Öğrenim Bilgileri

  1. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon (DR), Doktora, 2009 - 2013
  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2006 - 2009
  3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Lisans-Anadal, 2001 - 2005