Eğiticilerin Eğitimi Programı
Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından Üniversitemiz öğretim elemanlarının öğretim yetkinliklerini geliştirmek üzere her yıl düzenli olarak "Eğiticilerin Eğitimi Programı" kapsamında etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır.
"2022 Yılı Eğiticilerin Eğitimi Program" planı doğrultusunda Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından Microsoft TEAMS (Çevrimiçi) üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programı ve ders bilgilerini içeren tablo kurum maillerinize iletilmiştir.Söz konusu eğitime bütün akademik personelimizin katılımını bekliyoruz.
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı