Bildiri

 1. Aksakal Vecihi, Tekce Emre (18.09.2021 - 19.09.2021), "Covid 19 Hayvansal Üretim Sektörü Üzerine Etkisi", presented at the ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, 2021
 2. Aydın Betül,Tekce Emre,Bayraktar Bülent,Aksakal Vecihi (17.04.2019 - 21.04.2019), "Kanatlı Hayvan Beslemesinde Gümüş Nanonanopartiküllerin Kullanımı", presented at the v science technology and innovation congress, 2019
 3. Aydın Betül,Tekce Emre (17.04.2019 - 21.04.2019), "Kanatlı Hayvan Beslemesinde Yeni Bir Alternatif Berberis Vulgaris Bitkisinin İncelenmesi", presented at the v science technology and innovation congress, 2019
 4. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Takma Çiğdem,Bayraktar Fatma Gülten,Şengül Bülent (25.09.2018 - 26.09.2018), "Koyunlarda Serum Apelin Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", presented at the AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2018
 5. Bayraktar Bülent,Uzun Tahsin,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Aşkın Kılınç Ayten (18.03.2019 - 20.03.2019), "Kemik Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu", presented at the Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019), 2019
 6. Zengin Yunus Emre,Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Aşkın Kılınç Ayten (18.03.2019 - 20.03.2019), "İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler Üzerindekietkisinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019), 2019
 7. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Uzun Tahsin,Bayraktar Sevil,Aşkın Kılınç Ayten (18.03.2019 - 20.03.2019), "Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve Enerjiregülasyonunda Rolü Bulunan İrisin, Preptin, Adropin Hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (Bdnf) Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019), 2019
 8. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Bayraktar Sevil,Takma Çiğdem (24.04.2019 - 27.04.2019), "Deneysel Olarak Sıcaklık Stresıoluşturulan Broylerlerde İçmesularında Farklı Oranlarda Kullanılanbazı Uçucu Yağ Karışımlarının Trombosıtindekslerı Üzerıne Etkısının İncelenmesı", presented at the 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 2019
 9. Bayraktar Bülent,Aksakal Vecihi,Tekce Emre,Sait Ahmet,Bayraktar Sevil (20.12.2019 - 22.12.2019), "Kuzularda Farklı Dozlarda Probiyotik Karışımınkullanımının Bazı Adipokin Hormon Profili Apelin Etkisinin İncelenmesi", presented at the ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYALBİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, 2019
 10. Bayraktar Bülent,Sait Ahmet,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Bayraktar Sevil,Uzun Tahsin (15.05.2020 - 17.05.2020), "Cirit Müsabakasına Katılan Atlarda Müsabakanın Serum Apelin Seviyesine Etkisinin İncelenmesi", presented at the 10th. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS,ENGINEERING, NATURAL AND MEDICAL SCIENCES, 2020
 11. Gül Mehmet,Yılmaz Emre,Apaydın Yıldırım Betül,Sezmiş Gürkan,Kaya Adem,Timurkaan Sema,Önel Süleyman Ercüment,Tekce Emre (04.12.2019 - 06.12.2019), "Effects of Oregano Oıl (Origanum Syriacum L.) on Performance Parameters, Egg Qualıty Crıterıa, Oxıdatıve Stress, and Intestınal Morphology ın Layıng Hens", presented at the ATAVET 1. International(2. International Participants) Student Congress, 2019
 12. Kaya Hacer,Karaalp Musa,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Bayram Bahri (24.04.2019 - 27.04.2019), "Artemisia Dracunculus L. Alleviaties Negative Effects of Stocking Density in Laying Hens", presented at the International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, 2019
 13. Aksakal Vecihi,Bayraktar Bülent,Tekce Emre (19.09.2019 - 21.09.2019), "Investigation of the Effects of Robotic Systems on Herd Health and Protection in Livestock", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 14. Bayraktar Bülent,Uzun Tahsin,Aksakal Vecihi,Tekce Emre (17.04.2019 - 21.04.2019), "Kemerin Hormon Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemlerüzerindeki Etkisinin İncelenmesi", presented at the V SCIENCE TECHNOLOGY and INNOVATION CONGRESS, 2019
 15. Tekce Emre,Yasulergezer Nazan (17.04.2019 - 21.04.2019), "Hayvanlarda Β-Karoten Kullanımı ve Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi", presented at the V. Science, Technology and İnnovaton Congress, 2019
 16. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Gül Mehmet,Aksakal Vecihi (19.04.2018 - 22.04.2018), "Sıcaklık Stresi ile İndüklenen Broylerlerde Farklıoranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktlarınserum Transferrin Seviyesine Etkisinin İncelenmesi", presented at the ULUSLARARASIGELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIPKONGRESİ, 2018
 17. Bayraktar Bülent,Yunus Emre Zengin,Tekce Emre,Aksakal Vecihi (17.04.2019 - 21.04.2019), "Vazoaktif İntestinal Peptit (Vip) Hormonu Fizyolojisinin İncelenmesi", presented at the V SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION CONGRESS, 2019
 18. Öztüfek Harun,Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi (18.03.2019 - 20.03.2019), "Enerji Homeostazisinin Düzenlenmesinde Ghrelin ve Obestatinhormon Dengesi ve Fizyolojilerinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (UTVİK-2019), 2019
 19. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi (04.05.2018 - 05.05.2018), "Leptin Hormonu Fizyolojisi, Bazı Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", presented at the II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018
 20. Ülker Ufuk,Kılınç Bahadır,Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aşkın Kılınç Ayten (30.11.2018 - 02.12.2018), "Kanatlılarda Osteomyelitis Enfeksiyonu ve Fizyolojik,biyokimyasal, Patolojik Etkilerinin İncelenmesi", presented at the II. ULUSLARARASI GEVHER NESİBESAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 2018
 21. Aşkın Kılınç Ayten,Bayraktar Bülent,Tekce Emre (30.11.2018 - 02.12.2018), "Kanatlılarda Sıcaklık Stresine Bağlı Olarak Şekillen Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişikliklerin İncelenmesi", presented at the II. ULUSLARARASI GEVHER NESİBESAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 2018
 22. Bayraktar Bülent,Tekce Emre (30.10.2018 - 03.11.2018), "Ghrelin Hormon Fizyolojisi ve Endokrinolojik, Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi", presented at the İNES 2018, 2018
 23. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi (04.05.2018 - 05.05.2018), "Β-Karoten Molekünün Fizyolojisi, Biyolojik Etkileri ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmes", presented at the II ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2018
 24. Tekce Emre (30.10.2018 - 03.11.2018), "Moringa Olifera Bitkisinin Kanatlılarda Kullanımı ve Beslenme Besi Performası, Verim Parametreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", presented at the IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), 2018
 25. Tekce Emre (30.10.2018 - 03.11.2018), "Sıcaklık Stresinin Kanatlı Beslenmesi Üzerine Etkisi", presented at the IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), 2018
 26. Tekce Emre,Çinar Kübra,Bayraktar Bülent,Takma Çiğdem,Gül Mehmet (25.08.2018 - 26.08.2018), "Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Broiler İçme Sularına Katılan Esansiyel Yağ Aside Karışımının Bağırsak Ph ve Mikroflorası Üzerine Etkisi", presented at the Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018
 27. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Aksakal Vecihi,Takma Çiğdem,Fatma Gülten Bayraktar,Şengül Bülent (25.08.2018 - 26.08.2018), "Koyunlarda Serum Apelin Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", presented at the I. ULUSLARARASI AHTAMARA MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, 2018
 28. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Gül Mehmet,Çinar Kübra (25.04.2018 - 27.04.2018), "Investigation of the Effect of Some Plant Extracts on Serum Lipase Used in Drinking Waters Atdifferent Rates in Heat Stress Induced Broilers", presented at the 1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS, 2018
 29. Bayraktar Bülent,Tekce Emre,Gül Mehmet,Çinar Kübra (25.04.2018 - 27.04.2018), "Investıgatıon of the Effect of Some Herbal Extracts on Erythrocyte Dıstrıbutıon Wıdths of Broılerınduced by Heat Stress", presented at the 1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS, 2018
 30. Tekce Emre,Bayraktar Bülent,Gül Mehmet,Çinar Kübra (25.04.2018 - 27.04.2018), "Effects of Essential Oil Mixture to Some Hematological Blood Parameters of Broiler Water Undertemperature Stress", presented at the 1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS, 2018
 31. Tekce Emre,Bayraktar Bülent,Gül Mehmet,Çinar Topçu Kübra (03.05.2018 - 06.05.2018), "Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Broiler Içme Sularına Katılan Esansiyel Yağ Aside Karışımının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", presented at the Ulusllararası Tarım Kongresi (UTAK 2018), 2018
 32. Bayraktar Bülent,Tekce Emre (16.12.2017 - 17.12.2017), "Alternatif Doğal Büyütme Faktörü ve Propolisin Beslenme ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", presented at the 1. ULUSAL APİTERAPİ KONGRESİ, 2017
 33. Tekce Emre,Gül Mehmet (28.09.2016 - 01.10.2016), "Sıcaklık Stresi Uygulanan Broilerlerin Rasyonuna Farklı Seviyelerde Origanum Syriacum Uçucu Yağının İç Organ Ağırlığı ve Göğüs Eti Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi", presented at the 1. Uluslararası Hayvan Besleme, 2016
 34. Gül Mehmet,Tekce Emre (17.05.2016 - 20.05.2016), "Effects on Some Performance Parameters of Origanum Syriacum Oil Added to the Ration of Broilers Under Heat Stress", presented at the 3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS2016 SARAJEVO, 2016
 35. Tekce Emre,Gül Mehmet (17.05.2016 - 20.05.2016), "Effects of Origanum Syriacum Essential Oil to Biochemical and Hematological Blood Parameters of Broiler Fed Under Temperature Stress", presented at the 3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS2016 SARAJEVO, 2016
 36. Tekce Emre,Gül Mehmet (17.05.2016 - 20.06.2016), "Effects of Origanum Syriacum Essential Oil to Broiler S Meat Quality and Antioxidant Parameters Fed Under Temperature Stress", presented at the 3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS2016 SARAJEVO, 2016
 37. Mehmet Akif Özcan, Musa Karaalp, Emre Tekce (07.09.2010 - 09.09.2010), "Kanatlı Beslemede B Glukanların Kronikenterritise Karşı Kullanımı", presented at the Kanatlı Hayvanları Kongresi Kayseri, 2010
 38. Akif Özcan, Emre Tekce (07.09.2010), "Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Gdo Lu Yemlerinkullanımı", presented at the Kanatlı Hayvanları Kongresi Kayseri,
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk