Ders

Yüksek Lisans

 1. Hayvan Besleme Biyokimyası, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 2. Yem Katkı Maddeleri, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 3. Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 4. Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 5. Hayvan Besleme Biyokimyası, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 6. Yem Katkı Maddeleri, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 7. Hayvan Beslenme Biyokimyası, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 8. Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 9. Yem Katkı Maddeleri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 10. Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 11. Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 12. Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 13. Bilimsel Araştırma Teknikleri, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 14. Yem Katkı Maddeleri, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 15. Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:2

Lisans

 1. Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 2. Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 3. Genel Zootekni, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
 4. Organik Tarım Uygulamaları, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
 5. Hayvan Besleme, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 6. Organik Tavuk Yetiştiriciliği, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 7. Hayvan Islahı, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 8. Su Ürünleri Yetiştiriciliği, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 9. Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 10. Genel Zootekni, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 11. Hayvan Besleme, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 12. Organik Tavuk Yetiştiriciliği, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 13. Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 14. Çayır Mera ve Yem Bitkileri, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 15. Küçük Baş Hayvan Yetiştiıiciliği, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 16. Kayıt Tutma Sistemleri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 17. Genel Zooteknl, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 18. Organik Tarım Uygulamaları, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 19. Büyük Baş Halruan Yetiştiriciliği, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 20. Çayır Mera ve Yem Bitkileri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 21. Kayıt Tutma Sistemleri, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:2
 22. Genel Zootekni, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:2
 23. Genel Zootekni, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:2
 24. Cayır Mera Yem Bitlileri, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3

Önlisans

 1. Histoloji ve Embriyoloji, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:2
 2. Fizyoloji, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:1
 3. Genel Zootekni, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:2
 4. Mesleki Gelişim ve Deontoloji, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:2
 5. Mesleki Gelişim ve Deontoloji, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 6. Hayvan Yetiştiriciliği, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 7. Genel Zootekni, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 8. Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:2
 9. Anatomi, 2015-2016, Türkçe, Ders saati:3
 10. Deney Hayvanları ve Hayvan Refahı, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:2
 11. Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 12. Anatomi, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:4
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk