Mobile Logo Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Fakülte Akreditasyon ve Eşgüdüm Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Erdal ÖNER Başkan
Doçent Doktor Rabi KARAALİ Üye
Doçent Doktor Aybike KAMİLOĞLU Üye
Doçent Doktor Muhittin TURAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Fatih YILMAZ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Latif AKÇAY Üye
Öğretim Görevlisi Ömer BAYRAK Üye
Araştırma Görevlisi Tamer GÜÇLÜ Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı