Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Fakülte
Mühendislik
Bölüm
Makina Mühendisliği
Ana Bilim Dalı
Enerji
Çalışma Grupları
Mühendislik Temel Alanı, Makine Mühendisliği, Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği

Makamlar

Ana Bilim Dalı Başkanı, Enerji Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı Vekili, Termodinamik Ana Bilim Dalı

Görevlendirmeler

İletişim

e-Posta
ermanoztekin[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-11-53, 1643
Faks
(458) 211-1178, (Mühendislik Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk