Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Fakülte
Mühendislik
Bölüm
İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı
Geoteknik
Çalışma Grupları
Mühendislik Temel Alanı, İnşaat Mühendisliği, Geoteknik, Zemin Mekaniği

Makamlar

Ana Bilim Dalı Başkanı, Geoteknik Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı, İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
Ana Bilim Dalı Başkanı, İnşaat Mühendisliği Tezli YL Programı

Kurullar

Görevlendirmeler

Doktor Öğretim Üyesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

İletişim

e-Posta
fyilmaz[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-11-53, 1631
Faks
(458) 211-1178, (Mühendislik Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk