Mobile Logo Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Fakülte Eğitim Öğretim Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Erdal ÖNER Başkan
Doçent Doktor Aybike KAMİLOĞLU Üye
Doktor Öğretim Üyesi Erman Kadir ÖZTEKİN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Duygu TEKİN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Alptekin ENGİN Üye
Araştırma Görevlisi Doktor Murat KARADENİZ Üye
Araştırma Görevlisi Doktor Gamze İSPİRLİOĞLU KARA Üye
Araştırma Görevlisi Esma GAVGALI Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı