Doktor Öğretim Üyesi Fatih Kaya

"Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında İnsan Hakları Üzerine Bir Çözümleme", Fatih Kaya, Mavi Atlas, 2019

"Mısır ve Türkiye’de İlahiyat fakülteleri Lisans Programları Üzerine Bir Karşılaştırma", Fatih Kaya, (16.11.2017-18.11.2017), Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, 2017

"Toplumda ve Kamuda Değerler Eğitimi: Ahilik", Fatih Kaya, (27.10.2018-28.10.2018), Ahîlikte iş ve Ticaret Ahlâkı Sempozyumu, 2018

"İMAM HATİP ORTAOKUL VE LİSELERİNDEKİ KUR’xxAN-I KERİM ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (BAYBURT ÖRNEĞİ).", Yusuf Topyay, Fatih Kaya, (28.04.2017-29.04.2017), Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okullarının Rolü, 2017

"Türkiye’xxde Din Eğitimi ve Sorunları", DKAB Derslerinde Aleviliğin Öğretimi ve Sorunları, Mustafa Köylü, 978-605-4036-93-6, 83-130, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi", Temel Ahlaki Değerler (Çalışkanlık, Nobel Akademik Yayıncılık, Mustafa Köylü, 978-605-302-295-0, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Klasik İslam Eğitimcileri", Maverdi, RAĞBET YAYINLARI, Köylü Mustafa, 6059475013, 218-255, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi", Temel Ahlaki Değerler, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Mustafa Köylü, 978-9967-9112-2-2, 117-172, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 6

"Arapça", Hazırlık, Türkçe, 30

"Ahlak ve Değeler Eğitimi", Lisans, Türkçe, 8

"Çocukluk Dönemi Din Eğitimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Özel Öğretim Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 4

"Özel Öğretim Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 10

"Arapça", Hazırlık, Türkçe, 15

"Sünnette Eğitimin Temelleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 4

"Kur'an Arapçası", Lisans, Türkçe, 4

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 10

"Ahlak ve Değerler Eğitimi", Lisans, Türkçe, 4

"Eğitim Psikolojisi", Lisans, Türkçe, 8

"Eğitim Psikolojisi", Lisans, Türkçe, 14

"Arapça", Lisans, Türkçe, 10

"Eğitimde Program Geliştirme", Lisans, Türkçe, 8

"İletişim ve Din Eğitimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Dekan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Milli Eğitim Bakanlığı", Öğretmen, 1996-2013, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2014 Doktor Öğretim Üyesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2014 Doktora İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2006 - 2008 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi,planlaması ve Ekonomisi (yl) (tezsiz), Karadeniz Teknik Üniversitesi
1991 - 1996 Lisans İlahiyat Fakültesi İlahiyat PR., Marmara Üniversitesi
1950 - 2006 Yüksek Lisans İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi