Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doktor Öğretim Üyesi Kürşad KARA Üye
Doçent Doktor Alirıza AĞ Üye
Doçent Doktor Ahmet ÖZKAN Üye
Doçent Doktor Alperen TOZLU Üye
Doçent Doktor Bülent BAYRAKTAR Üye
Profesör Doktor Vecihi AKSAKAL Üye
Profesör Doktor Cem KAHYA Üye
Doktor Öğretim Üyesi Emine TAŞ Üye
Profesör Doktor Ümmügülsüm ERDOĞAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre KIZIL Üye
Doçent Doktor Yaşar ERDOĞAN Üye
Doçent Doktor Yusuf ŞEN Üye
Profesör Doktor Fatih GÜRBÜZ Üye
Daire Başkanı Rüştü YILDIRIM Üye
Yukarı