Bildiri

  1. Filiz Tunahan, Akbaba Fikrinaz Damla, Tutkun Cansu (24.10.2022 - 26.10.2022), "Okul Öncesi Dönemde Motor Gelişime Yönelik Hareket Eğitimi Uygulamalarının İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması", presented at the 6. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2022
  2. Akbaba Fikrinaz Damla (21.05.2021 - 21.06.2021), "Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Aşk Kavramına İlişkin Algıları Üzerine Bir Metafor Analizi", presented at the Özet Bildiri, 2021
  3. Yılmaz Arif, Akbaba Fikrinaz Damla, Ulusoy Ünlü Ayşenur, Halıpınar Merve, Oral Selin (09.10.2019 - 09.11.2019), "Evaluatıon of Early Chıldhood Actıvıty Book Learnıng Outcomes Accordıng to Bloom’s Revısed Taxonomy", presented at the Özet Bildiri, 2019
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk