Mobile Logo Çevre Yönetim Ofisi

Çevre Yönetim Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Genel Bilgi

Bayburt Üniversitesi Çevre Yönetim Ofisi 30/01/2020 tarih ve 2020/16 sayılı senato kararı ile kurulmuştur.  Çevre Yönetim Ofisinin bünyesinde Çevre Eğitim, Peyzaj, Sıfır Atık ve Tehlikeli Atık olmak üzere dört adet koordinatörlük bulunmaktadır. Çevre Yönetim Ofisinde yönetim kurulu ile birlikte toplamda beş personel görev yapmaktadır.

Başta Sıfır Atık projesi olmak üzere çevre mevzuatları kapsamında, alt yapı kurulması, gerekli eğitimlerin verilmesi, atık oluşumu önlenmesi ve azaltılması faaliyetlerinin yürütülmesi ve atıkların kaynağında türlerine göre ayrı toplanmasını sağlayarak geri dönüştürülmesi çalışmaları yürütülmektedir. Üniversitemizde farklı noktalardan ortaya çıkan atıkların oluştuğu kaynakta ayrıştırılması, teknik usullerce uygun olarak toplanmasını ve geçici depolanmasını sağlamakta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca lisans verilen kurumlara bertaraf veya geri dönüşüm amacıyla gönderilmesi süreçlerini yönetmekteyiz.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı