Mobile Logo Çevre Yönetim Ofisi

Çevre Yönetim Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvanı
Doktor Öğretim Üyesi Murat CAMUZCUOĞLU Genel Koordinatör
Öğretim Görevlisi Fatma TUNÇER Bİrim Yönetim Temsilcisi
Öğretim Görevlisi Onur GÜVEN Üye
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı