Mobile Logo Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Genel Bilgiler
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getirmektedir.
Bu amaçla temel görevleri şu şekilde sıralanabilir; 
 
 • BİDB’nin kaynak verimliliği sağlayan bir birim olması. Parasal, zaman ve fiziki (mekan, donanım, sunucu v.b. kullanımı) kaynaklarda maksimum kullanım sağlanması.
   
 • Başkanlığımız sistem salonunda bulunan cihazlarımızın ve salonun teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak.
   
 • “Kişisel Bilişim Güvenliği, Korunma Yöntemleri, TCK’nın Bilişim Güvenliği Yasaları ve Sorumluluklarımız, Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri” içerikli bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemek,
   
 • Külliye genelinde kötü amaçlı yazılımların (virüs, trojen, solucan, truva atı vb.) bulaşmış olduğu bilgisayarların tespiti,
   
 • Üniversitemiz tüm birimlerine web hizmeti sunmak,
   
 • Web sayfalarının hazırlanmasında destek sağlamak,
   
 • Servislerimizden yararlanan kullanıcılara maksimum hizmet üretmek ve devamını sağlamak,
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı