Genel Bilgiler

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu nitelikli işgücünü sağlamaya yönelik olarak, ilimizin ve bölgemizin potansiyeli de dikkate alınarak, Üniversitemiz Senatosunun 20/11/2013 tarihli ve 2013/57sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/11/2016 tarihli ve 75850160- 101.02.05-71382 sayılı yazısı ile Meslek Yüksekokulumuz; 14/11/2016 tarihinde Demirözü İlçe Merkezinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır.

    Meslek Yüksekokulumuz;

  • Veterinerlik Bölümü, Veteriner ve Laborant Sağlık Programı ( Aktif)
  • Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Programı ile Kooperatifçilik Programı (Pasif)
  • Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, İş Makinaları Programı (Aktif)
  • Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Pasif)
  • Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı(Aktif)

olmak üzere toplam 5 bölüm altında 6 programdan teşkil edilmiştir. Meslek Yüksekokulumuzda 17 Akademik Personel, 4 İdari Personel ve 1 Sözleşmeli Personel bulunmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz ulusal ve yerel ölçekte ülkemiz ve bulunduğu yörede, çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerle yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ve çevre koruma bilinci gelişmiş nitelikli ara teknik elemanlar yetiştiren, gelişen dünyamıza, çevremize, işletmecilere idari ve akademik kadrosuyla yardımcı olan bir Meslek Yüksekokulu olmayı hedeflemektedir. 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı