Mobile Logo Gıda Tarım ve Hayvancılık Uyg. ve Arş. Merkezi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Genel Bilgiler

Bayburt Üniversitesi Gıda, Tatım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 28 Ağustos 2013 tarihli ve 28749 sayılı Resmi Gazete ile kurulmuştur. 

Araştırma Merkezimizin Kuruluş Amaçları :

a) Tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip etmek.

b) Bölgesel problemler için çözüm üretmek ve uygulamaya aktarmak.

c) Tarımsal üretimde strateji üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak.

ç) Tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak.

d) Çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak.
 

Faaliyet alanları

a) Tarım topraklarının kullanım planlamasını yapmak ve verimlilik düzeylerini belirlemek.

b) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme ve toprak muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Yeni anaç ve çeşitlerle ilgili teknolojileri izlemek ve bunların adaptasyon çalışmalarını yapmak.

ç) Canlı materyallerde ıslah çalışmaları yapmak ve uygun materyalleri çoğaltarak üreticilere ve kurumlara ulaştırmak.

d) Çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil ve uygunluk raporları hazırlamak.

e) Tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisini yapmak ve tedavi önermek.

f) Tarımsal girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak ve uygunluk raporları hazırlamak.

g) Gıda ve yemlerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapmak ve raporlandırmak.

ğ) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak.

h) Sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak.

ı) Her türlü tarımsal konuda danışmanlık hizmeti vermek.

i) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak ve öneriler geliştirmek.

j) Teknik personel, öğrenci ve çiftçiler için eğitim programları düzenlemek.

k) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, yayınlar yapmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı