Müdürün MesajıSevgili Öğrenciler

Yüksekokulumuz akademik ve idari kadrosuyla daima yeniliğe, değişime açık; “iki günü eşit olan ziyandadır” ilkesiyle toplam kaliteye önem veren ve tercih edilen bir kurum olma yönünde misyon ve vizyon hedeflerine yönelik çalışmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Rekreasyon bölümünün de aktif olmasıyla tüm bölümlerimize öğrenci alımını sağlayarak yakın zamanda Spor Bilimleri Fakültesine dönüşümümüz tamamlanacaktır. Her geçen gün personel sayımızın artması farklı uzmanlık alanlarına sahip akademisyenlerimizin Yüksekokulumuzu tercih etmeleri öğrenci adayları tarafından daha çok istenilen, tercih edilen bir yüksekokul olmamız adına sevindiricidir. Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili lisansüstü çalışmalarla, Spor bilimlerine katkı sağlayacak yeni araştırmacılara olanak sunulmaktadır.

Yüksekokulumuzun gelişimine her türlü katkıyı sağlayan Üniversite yönetimimize, mesai arkadaşlarıma tüm personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederim.                   
                                                                                                                                                                                             Doç. Dr. Murat KUL
                                                                                                                                                                                             Yüksekokul Müdürü